Rossipohjalle on hyvä rakentaa.

Tässä teesini Suomen kuntoon laittamiseksi ja Itä-Suomen nostamiseksi - ole hyvä!

Velanotolle on laitettava stoppi. Ainoa kestävä tie on saada Suomen talous ja työllisyys kasvuun. Keskeistä on yrittäjyyden ja työnteon edistäminen. Siihen tarvitaan hyvää toimintaympäristöä, kannustamista ja esteiden - kuten turhan byrokratian purkamista.

Säästöjäkin tarvitaan, mutta vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Tärkeät palvelut, kuten koulutus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut tulee hoitaa aina kunnolla. Kotikunta - maakunta -malli on sote-uudistuksemme perusta.

Omaishoito on siirrettävä KELAn hoidettavaksi, korotus takuueläkkeeseen ja panostusta lastensuojeluun sekä lapsiperheiden kotipalveluihin.

Rapistuva ja heikkokuntoinen tiestö on saatava toimivaan kuntoon. Näin turvaamme parhaiten biotalouden ja puunhuollon tarpeet ja pidämme yllä kansainvälistä kilpailukykyämme ja alueellista saavutettavuutta.

Turvallisuus on aina ykkönen - maanpuolustus on hoidettava jatkossakin oman uskottavan ja toimintakykyisen armeijan voimin.

Tässä teesini:

Suomi kuntoon

Itä-Suomi nousuun

Julkinen talous terveeksi -
velanotolle ja byrokratialle stoppi

Yrittäjyys ja työnteko kannattavaksi -
verotusta ei tule kiristää

Lähikoulusta eväät elämään -
koulutus työelämälähtöiseksi

Terveyspalvelut kuntoon -
omaishoito ja hoiva kunniaan

Vahvempi turvallisuus -
uskottava maanpuolustus ja poliisi

Biotalous luo uutta työtä -
maassa ja metsissä on voimamme

Maukas lähiruoka pöytään -
terveellisen ruoan alv alas

Savo-Karjalan tiet kuntoon -
maakuntien yhteistyöstä voimaa

Itä-Suomi elää luonnostaan -
pidetään maat ja vedet puhtaina

Koulutus ja tutkimus kivijalkana -
korkeakoulut luovat tulevaisuuden