Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti

Share |
15.09.2017

Hyvä ystävä!

Eduskunta on palannut syysistuntokauden myötä peruskorjattuun Eduskuntataloon. Vuonna 1931 käyttöön otettu J. S. Sirénin suunnittelema Eduskuntatalo on itsenäisen ja tasavaltalaisen Suomen tärkein ilmentymä sekä suomalaisen rakennustaiteen upea monumentti. 100-vuotias Suomi ansaitsee hienon ja hyväkuntoisen Eduskuntatalon, joka kuuluu demokratiassa kaikille suomalaisille. Parlamenttirakennus on restauroitu tyylillä ja peruskorjaus valmistui aikataulussa.

Eduskuntatalosta huokuu arvokkuus. Toivottavasti tämä arvokkuus ja itsenäisyyden juhlavuosi heijastuvat myös parlamentissa käytäviin puheisiin. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat vetosivat yhteisessä lausumassaan rauhallisen, tosiasioihin perustuvan ja kunnioittavan keskustelun puolesta.

Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti – kasvu kuuluu kaikille

Eduskunta aloittaa ensi viikolla valtion vuoden 2018 talousarvion käsittelyn lähetekeskustelulla. Budjetti kertoo samaa kieltä kuin positiiviset talousennusteet: Suomi nousee jälleen ja pyörät pyörivät taas. Talous on kasvussa, työllisyys paranee ja velkasuhde taittuu jo etuajassa – vihdoinkin on näkyvissä piste, jossa velaksi eläminen loppuu. Kahden vuoden ja monien vaikeidenkin päätösten jälkeen Suomi on paremmassa kunnossa. Aiemmin Suomen tilanne oli surkea, mutta nyt tilanne on muuttunut ja tulevaisuus on valoisampi.

Jatkossa Sipilän hallituksen politiikassa painopiste siirtyy saneerauksesta kehittämiseen. Huolehdimme siitä, että jatkossa Suomen noususta osalliseksi pääsevät kaikki suomalaiset – kasvu kuuluu kaikille. Jo nyt on 50 000 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna. Monen perheen toimeentulo paranee. Muutos on vaatinut mm. useiden etuisuuksien tinkimistä, joka näkyy monien arjessa. Vahva valtiontalous on kuitenkin köyhän paras turva ja nyt vahvistuva talous turvaa palveluiden ja etuisuuksien säilymistä sekä toimeentuloa.

Valtion ensi vuoden budjetissa näkyy keskustalainen kädenjälki. Velanotto lähes puolittuu (5,4 miljardista 2,96 miljardiin euroon), solidaarisuusvero jatkuu entisellään, työn verotus ei kiristy ja perusturva vahvistuu. Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoihin, sairauspäivärahoihin, takuueläkkeeseen sekä lapsilisän ja opintotuen huoltajakorotukseen tulee parannuksia. Pieni- ja keskituloisten varhaiskasvatusmaksut alenevat ja noin 7000 perhettä vapautuu maksuista kokonaan. Ammatilliseen koulutukseen tulee lisää opiskelupaikkoja ja peruskoulun tasa-arvoon satsataan.

Moni suomalainen on syystä huolissaan turvallisuudesta. Tuleva budjetti parantaakin arjen turvallisuutta merkittävästi lisäämällä määrärahoja mm. poliisille, suojelupoliisille, rajavartiolaitokselle ja oikeuslaitokselle. Samalla nuorten työttömyyteen ja syrjäytymiseen puututaan uudella otteella, jossa on myös vahva turvallisuusvaikutus.

Neurokeskukselle perustamisrahoitus ja kuljetustuki jatkuu

Juha Sipilän hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä 1,8 miljoonan euron perustamisrahoituksesta Suomen neurokeskus –osaamiskeskittymälle. Neurokeskus sijoittuu Kuopioon ja Itä-Suomen yliopiston pilottihankkeena neurokeskus vahvistaa merkittävästi jo nykyisellään vahvaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin neurokeskusosaamista ja –toimintaa. Hanke tukee sosiaali- ja terveysalaa hyödyttävän uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomista Kuopioon ja koko Suomeen.

KYS Neurokeskus tekee ympärivuorokautista keskushermoston sairaustilojen huipputasoista diagnosointia ja hoitoa. Keskuksessa on neurologian ja neurokirurgian klinikka sekä kansallinen epilepsiakeskus, jossa tehdään valtaosa Suomen epilepsiakirurgiasta.

Sipilän hallitus osoitti tälläkin päätöksellään johdonmukaisesti koko maata kehittävää osaamiskeskuspolitiikkaa. Päätös ja rahoitus on merkittävä asia Kuopiolle ja osaamiskeskuksen kehittymiselle. Neurokeskuksella tavoitellaan Suomen kehittymistä edelläkävijämaaksi ja kansainvälisesti halutuksi yhteistyökumppaniksi huippuluokan neurotutkimuksessa.

Maakuntien näkökulmasta merkittävä asia Sipilän hallituksen budjettiesityksessä on alueellisen kuljetustuen jatkuminen vuosille 2018 – 2019, johon varataan 5 miljoonaa euroa vuositasolla. Kuljetustukijärjestelmän avulla alennetaan syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritystoiminnalle pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parannetaan näiden alueiden yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

LULUCF: Suomelle erävoitto kestävässä metsänhoidossa

Euroopan parlamentti on ratkaissut oman kantansa EU:n ilmastopaketin metsien ilmastovaikutuksia koskevasta kohdasta. Suomen ajama kanta kestävästä metsänhoidosta ja hiilinieluista voitti äänestyksessä. Tämä oli tärkeä erävoitto Suomelle ja biotaloudelle.

Parlamentin linjaksi tuli esitys, jossa metsätalouden ja -teollisuuden laajuutta ei sidota historiaan, vaan metsien hakkuiden sallitun määrän ratkaisee vuotuinen kasvu. Hakkuita voidaan lisätä, kunhan hiilinielut eivät pienene. Parlamentin kanta on vahvasti linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Pariisin sopimus kannustaa kasvattamaan metsäalaa ja metsien kestävään hoitoon. Hyvin hoidetut metsät ovat jatkossakin tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Toisenlainen äänestystulos olisi vaikeuttanut Suomen asemaa: satunnaisesti valittuun historiajaksoon perustuva vertailu olisi ollut epäreilu eikä olisi esimerkiksi huomioinut Suomen metsäteollisuuden aiempaa notkahdusta. Vaikka metsät kasvavat ja sitovat hiiltä, olisi Suomen metsien lisähyödyntäminen laskettu päästöksi.

Äänestyksessä Suomen kova työ ja EU-vaikuttaminen tuottivat tulosta. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on tehnyt erittäin paljon töitä asian eteen pääministeri Juha Sipilän sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän tukemana. Keskustaministerien lisäksi myös keskustan europarlamentaarikot Hannu Takkula ja Anneli Jäätteenmäki sekä RKP:n Nils Torvalds ansaitsevat kiitokset.

Parlamentin jälkeen asian käsittely jatkuu ympäristöministerien neuvostossa. Puheenjohtajamaa Viron tulevan kompromissiesityksen tueksi tarvitaan laajaa jäsenmaiden tukea, joten työ ei ole vielä ohi.

Markku Rossi

Tilaa Markun uutiskirje tästä!

28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä

Siirry arkistoon »