Veteraanien palvelut on turvattu

Share |
30.11.2017

Pääministeri Juha Sipilä totesi viime vuonna Kansallisen veteraanipäivän juhlassa Oulussa, että Suomen täyttäessä sata vuotta, valtio panostaa sotiemme veteraanien kuntoutus- ja kotiinvietäviin palveluihin. Näin on tapahtunut ja nyt myös veteraanijärjestöt ovat ilmaisseet tyytyväisyyteensä rahoitustason riittävyyteen.

Itsenäisyyden juhlavuoden lisäresurssit ovat tulleet todelliseen tarpeeseen. On myös selvää, että veteraanien ikääntymisen myötä palvelutarpeet kasvavat. Eduskunnan tulee varmistaa jatkossakin riittävä kunniakansalaistemme kuntoutuksen ja palveluiden rahoitus.

Myönteisenä esimerkkinä voin nostaa Kuopion toiminnan palveluiden järjestämisessä. Kuopiolaisille veteraaneille tehtiin alkuvuodesta 2017 yksilölliset palvelutarpeen kartoitukset. Varmistimme etupainotteisesti kaupungin omalla rahoituksella, että veteraanit saavat luvatut kotipalvelut juhlavuoden aikana. Tämä pohjatyö mahdollisti suurimman valtionrahoituksen lisäyksen veteraanien kotiin vietäviin palveluihin, peräti 2,2 miljoonaa euroa!

Kuopiossa palvelumääräraha on reilut 10 000 euroa vuodessa veteraania kohden. Kaupunki hoiti veteraaniavustusrahojen käytön täysimääräisesti myös viime vuonna. Onnistumiset ovat syntyneet yhteisestä tahtotilasta ja hyvästä yhteistyöstä veteraani- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 

Kuopion malli kannattaa ottaa käyttöön jokaisessa Suomen kunnassa, jotta sotiemme veteraanit saavat tarvitsemansa palvelut yhdenvertaisesti ja kunniakkaasti - yhtenä kiitoksena isänmaamme itsenäisyyden turvaamisessa.

Markku Rossi
Kansanedustaja (kesk.)

Kuopio

28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä

Siirry arkistoon »