Veteraanien palvelut on turvattu

Share |
30.11.2017

Pääministeri Juha Sipilä totesi viime vuonna Kansallisen veteraanipäivän juhlassa Oulussa, että Suomen täyttäessä sata vuotta, valtio panostaa sotiemme veteraanien kuntoutus- ja kotiinvietäviin palveluihin. Näin on tapahtunut ja nyt myös veteraanijärjestöt ovat ilmaisseet tyytyväisyyteensä rahoitustason riittävyyteen.

Itsenäisyyden juhlavuoden lisäresurssit ovat tulleet todelliseen tarpeeseen. On myös selvää, että veteraanien ikääntymisen myötä palvelutarpeet kasvavat. Eduskunnan tulee varmistaa jatkossakin riittävä kunniakansalaistemme kuntoutuksen ja palveluiden rahoitus.

Myönteisenä esimerkkinä voin nostaa Kuopion toiminnan palveluiden järjestämisessä. Kuopiolaisille veteraaneille tehtiin alkuvuodesta 2017 yksilölliset palvelutarpeen kartoitukset. Varmistimme etupainotteisesti kaupungin omalla rahoituksella, että veteraanit saavat luvatut kotipalvelut juhlavuoden aikana. Tämä pohjatyö mahdollisti suurimman valtionrahoituksen lisäyksen veteraanien kotiin vietäviin palveluihin, peräti 2,2 miljoonaa euroa!

Kuopiossa palvelumääräraha on reilut 10 000 euroa vuodessa veteraania kohden. Kaupunki hoiti veteraaniavustusrahojen käytön täysimääräisesti myös viime vuonna. Onnistumiset ovat syntyneet yhteisestä tahtotilasta ja hyvästä yhteistyöstä veteraani- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 

Kuopion malli kannattaa ottaa käyttöön jokaisessa Suomen kunnassa, jotta sotiemme veteraanit saavat tarvitsemansa palvelut yhdenvertaisesti ja kunniakkaasti - yhtenä kiitoksena isänmaamme itsenäisyyden turvaamisessa.

Markku Rossi
Kansanedustaja (kesk.)

Kuopio

05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa

Siirry arkistoon »