Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!

Share |
05.12.2017

Hyvä ystävä!

Suomen tasavallan satavuotisen itsenäisyyden juhlinta huipentuu itsenäisyyspäivänä 6.12. Tämä historiallinen hetki on todellinen juhlan paikka! Itsenäisyyden juhlinnalla osoitamme kunnioituksemme rohkeille itsenäisyyden päättäjille, kiitollisuuden itsenäisyyden puolesta taistelleille ja kukoistukseen nousseen isänmaamme rakentajille. Samalla luomme katseemme myös tulevaan.

Itsenäisyyden syntyyn tarvittiin oikea tilannearvio ja myös viisasta ja rohkeaa näkemystä. Maalaisliiton Santeri Alkio teki eduskunnassa 15. marraskuuta ehdotuksen:

”Kos­ka sitä val­ti­on­hoi­ta­ja­kun­taa, jol­le edus­kun­ta on päät­tä­nyt an­taa Suo­men kor­keim­man hal­li­tus­val­lan käy­tön, ei vie­lä ole voi­tu va­li­ta, päät­tää edus­kun­ta tois­tai­sek­si it­se käyt­tää sitä val­taa, joka voi­mas­sa ol­leit­ten sään­nös­ten mu­kaan on kuu­lu­nut kei­sa­ril­le ja suu­ri­ruh­ti­naal­le.”

Hyväksyttyä ehdotusta seurasi Alkion ja Maalaisliiton sovittelu SDP:n kanssa, jolla kenties saatiin estettyä vallankumous. Svinhufvudin senaatti antoi itsenäisyysjulistuksen 4. joulukuuta, jonka hyväksyi päätöksenä 6. joulukuuta.

Ennen itsenäistymistä lokakuun 1917 vaaleihin Maalaisliitto oli lähtenyt selvin sävelin Alkion kirjoittamalla vaaliohjelmalla:

”Suomen vastaisen valtiollisen aseman järjestämisessä on asetettava päämääräksi, johon on pyrittävä, maamme riippumattomuus mistään muusta emävaltiosta ja saatava siihen kansainväliset takeet.”

”Suomi on muodostettava tasavallaksi.

Korkein lainsäädäntö- ja valtiovalta tulee olla Eduskunnalla.

Korkeinta hallintovaltaa käyttämään on asetettava määrävuosiksi kansanäänestyksellä valittava presidentti.

Toimeenpanevaksi hallintoelimeksi on järjestettävä ministeristö, jonka jäsenet presidentti nimittää Eduskunnan luottamusta nauttivista henkilöistä ja jotka ovat Eduskunnalle toimistaan edesvastuulliset.”

Alkio ennakoi myös Euroopan unionin syntyä ja Eduskunnan asemaa päätöksenteossa:

”Edellyttäen sitä mahdollisuutta, että Euroopan olojen uudelleen järjestelyssä tulee eri kansallisuuksien välillä muodostettavaksi valtioliitto, johon Suomikin yhteisen turvallisuuden ja etujen pohjalla voisi liittyä, tahi muita sopimuksia saattaisi tulla kysymykseen, on tällaisten asiain käsittely ja päätösvalta kuuluva Eduskunnalle, joka niistä päättää.”

Itsenäistymistä seurasi kansalaissota, joka repi Suomea kahtia. Pari viikkoa kansalaissodan päättymisen jälkeen Kyösti Kallio piti Nivalan kirkossa puheen, jossa hän esitti voimakkaan julistuksen kansalaissovun puolesta:

”Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia ja valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä.”

Kallion ja Alkion viitoittamat linjat – itsenäisyys, tasavalta ja eheytys – toimivat yhä isänmaamme rakentamisen kulmakivinä.

--

Sadassa vuodessa Suomi on noussut köyhyydestä, puutteesta ja nälästä menestystarinaksi. Itsenäisyys on vaatinut myös kovat uhraukset sodissa. Sotiemme veteraanit yhdessä kotirintaman kanssa taistelivat vapaan isänmaan puolesta. Sotakorvausten ja jälleenrakennuksen jälkeen Suomi on noussut maailman maiden kärkijoukkoon.

Tänä päivänä voimme olla ylpeitä saavutuksista kuten maksuttomasta peruskoulusta, neuvoloista, terveyskeskuksista ja monista muista hyvinvointiyhteiskunnan perustuksista. Suomi on maailman kärkeä osaamisessa, korruption vähäisyydessä, turvallisuudessa, puhtaudessa ja kansalaisten onnellisuudessa.

Muutos sadassa vuodessa on ollut häkellyttävän iso. Kuopiolaiset Antti Rossinen, Rasmus Keinänen, Olli Kaksonen ja Santeri Leinonen voittivat kirjoituksellaan nuorten uuden itsenäisyysjulistuksen 2017 – 2117. Nuorten uudessa itsenäisyysjulistuksessa todetaan oivasti:

” Olemme kehittyneet sadassa vuodessa huimasti, eikä pysähtymisen hetki ole tässä. Meidän on kehityttävä, ylitettävä odotuksia, ratkaistava ongelmia ja muututtava maailman mukana.

Jokainen voi vaikuttaa Suomen ja suomalaisuuden tulevaisuuteen ja nyt on tullut aika ponnistaa kaikki voimamme kansakunnan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tänä ajankohtana, * jota tärkeämpää ja ratkaisevampaa ei tähän asti ole Suomen kansan elämässä ollut. * ” (* katkelma alkuperäisestä itsenäisyysjulistuksesta 4.12.1917)

Uudesta itsenäisyysjulistuksesta voisi poimia vielä kaksi kohtaa erikseen:

” Jokaisella on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan ja rakentaa yhdessä tulevaisuutta. Kenenkään ei tarvitse pelätä tai olla yksinäinen. ”

” Rauhallinen ja hyvinvoiva maailma on edellytys rauhalliselle ja hyvinvoivalle Suomelle. Ainoastaan maailmalle avoimena Suomi voi menestyä tulevaisuudessa. ”

Alkion ja Kallion viitoittamalla linjalla – itsenäisyys, tasavalta ja eheytys – täydennettynä tämän päivän suomalaisten nuorten uuden itsenäisyysjulistuksen viisaudella huolenpidosta, koulutuksesta, kansainvälisyydestä ja kestävästä kehityksestä Suomen seuraavakin satavuotinen taival tulee olemaan menestyksekäs. Historiaa kunnioittaen, eteenpäin katsoen ja yhdessä tehden.

Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!

Markku Rossi

Lue lisää:

Mielipidekirjoitukseni: Veteraanien palvelut on turvattu – Kuopion malli kannattaa ottaa käyttöön kaikkialla Suomessa

Nuorten uusi itsenäisyysjulistus

Tilaa Markun uutiskirje tästä!

kansanedustajat_5.12.2017.jpg

29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan

Siirry arkistoon »