Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus

Share |
12.12.2017

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt mietintönsä valtion talousarviosta vuodelle 2018. Valtiovarainvaliokunta teki muutoksia talousarvioesitykseen noin 40,3 miljoonan euron nettolisäyksillä. Lisäyksistä 11,8 miljoonaa euroa kohdistuu liikenne- ja viestintäministeriön pääluokkaan liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistäviin 19 eri hankkeeseen.
 
Kohteista kaksi sijaitsee Kuopiossa.
 
Valtatie 5:n meluesteiden rakentamiseen Kuopion Päivärannassa valtiovarainvaliokunta lisäsi 700 000 euroa.
 
Länsi-Kuopion päällystämättömien maanteiden 5513 Lamperilantie, 5542 Riuttalantie, 5516 Vakkakuusentie, 16225 Niemisjärventie ja 162226 Joutenjärvi-tie peruskorjaukseen valtiovarainvaliokunta lisäsi miljoona euroa.
 
Valtiovarainvaliokunnassa liikennejaoston keskustan vastaavana toimiva kuopiolainen kansanedustaja Markku Rossi kiittelee valtiovarainvaliokunnan ja liikennejaoston työtä.
 
- Olen tyytyväinen myös Pohjois-Savoon saaduista infrasatsauksista. Yhteistyö sujui hallituspuolueiden edustajien kanssa erinomaisesti. Annan kiitokseni hyvästä yhteistyöstä liikennejaoston puheenjohtajalle Markku Eestilälle (kok).
 
Rossi oli tehnyt talousarvioaloitteet molemmista kohteista, jotka nyt ovat saamassa rahoituksen eduskunnan päätöksellä.
 
- Pitkään jatkunut liian matala perusväylänpidon rahoitus on korjaantunut oikealle tasolle vasta tällä hallituskaudella väyläverkoston korjausvelkaohjelmalla. Huonokuntoisia teitä meillä on kuitenkin aivan liian paljon. Nämä rahat täydentävät korjausvelkaohjelmaa ja vievät tilannetta oikeaan suuntaan.
 
Päällystämättömät tiet ovat paikoin luokattoman huonossa kunnossa. Sateiset syys- ja kevätkelit sekä lämpötilan vaihtelu aiheuttaen jäätymis- ja sulamissyklejä ovat vaurioittaneet teiden runkoja ja pehmentäneet teiden pintakerrokset. Lisäksi routiminen aiheuttaa teiden vaurioitumista. Kelirikkoiset tiet hankaloittavat normaalia asumista ja asiointia sekä elinkeinoelämän liikennöintiä. Pahimmillaan työmatkaliikenne, koulukuljetukset sekä erityisesti maa- ja metsätalouden kuljetukset estyvät, kun ajoneuvot eivät pysty kulkemaan upottavilla kelirikkoteillä. Erityisen vakava uhka on palo- ja pelastustoimen ajoneuvojen kulkemisen hankaloituminen tai estyminen teiden kunnon vuoksi, Rossi huomauttaa.
 
- Miljoonan euron panostuksella Länsi-Kuopiossa on tarkoitus korjata päällystämättömiä maanteitä noin 60 kilometrin matkalta. Korjaukset tulevat suureen tarpeeseen, jonka jälleen kulunut syksy on osoittanut.
 
Rossi on myös tyytyväinen, että meluesteiden rakentaminen viitostien vaikutusalueella Päivärannan ympäristössä saa jatkoa. Alle 500 metrin etäisyydellä moottoritiestä asuu lähes 5 000 asukasta. Meluesteitä on jo rakennettu uuden Pihlajalaakson asuinalueen ympärille, mutta monet muut alueen asukkaat ja kärsivät meluhaitoista. Hanke on sisältynyt Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan 2013—2018.
 
- Tällä 700 000 euron rahoituksella meluesteiden rakentaminen jatkuu meluestekohtaisesti ja koko hanke tulee saattaa valmiiksi tulevaisuudessa, Rossi toteaa.
 
Eduskunta hyväksyy valtion budjetin täysistunnoissaan viikon 51 aikana. Pääluokan 31 (LVM) äänestykset käydään tiistaina 19.12.2017.

Kuva: Länsi-Kuopion päällystämättömät tieosuudet

Lansi-Kuopion_paallystamattomat_tiet.jpg

Lisätietoja:

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM222017 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018)

Valtiovarainvaliokunnan tekemät muutokset talousarvioon

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä päällystämättömien maanteiden perusparannuksiin Länsi-Kuopiossa

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 5 meluesteiden toteuttamisen jatkamiseen Kuopiossa välillä Kellolahdentie—Päiväranta

13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen

Siirry arkistoon »