Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen

Share |
13.12.2017

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt mietintönsä valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2018. Valtiovarainvaliokunta lisäsi resursseja noin 40,3 miljoonalla eurolla. Suurin määrärahalisäys kohdistuu liikenneväylien parantamiseen 11,8 milj. eurolla, jolla toteutetaan 19 liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistävää hanketta. Merkittäviin lisäyksiin kuuluu myös koulutuksen, sivistyksen, kulttuurin sekä urheilun tukemiseen kohdistuva 9,7 milj. euron määräraha. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomääräinen lisäys on 8,55 milj. euroa.
 
Valtiovaranvaliokunnan liikennejaoston keskustalaiset jäsenet Olavi Ala-Nissilä, Markku Rossi ja Antti Rantakangas sekä kunta- ja terveysjaoston jäsenet Esko Kiviranta ja Markku Rossi ovat tyytyväisiä valiokunnan tekemään työhön.
 
- Yhteistyö sujui hallituspuolueiden edustajien kanssa erinomaisesti. Liikenneväylien parantamiseen, kuntien tarpeisiin ja terveyden edistämiseen löytyi tärkeät lisämäärärahat.
 
Kunnat saavat perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen 2 milj. euroa ja kerhotoiminnan tukemiseen 3 milj. euroa. Nämä satsaukset tulevat tarpeeseen kun oppimisen tulokset ovat eriytymässä. Kerhotoiminnalla voidaan esimerkiksi saada lisää liikuntaa lasten päiviin.
 
- Tärkeä ja tarpeellinen avaus on itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistäminen 300 000 eurolla. Vaikeaan ja vaiettuun yhteiskunnalliseen ongelmaan on vihdoinkin aika puuttua, kommentoi kunta- ja terveysjaoston keskustan vastaava, kansanedustaja Markku Rossi.
 
- Sote-uudistuksen kannalta tärkeä lisäys on terveydenhuollon laaturekistereiden pilottihankkeen valmistelu ja käynnistäminen 1,5 milj. eurolla. Valinnanvapaus voi toimia vain, jos asiakkailla on riittävää tietoa terveydenhuollon toimijoiden laadusta. Yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tulee lisärahoitusta 6 milj. euroa, joka sekin auttaa laadukkaan terveystiedon saantiin, keskustalaiset kunta- ja terveysjaoston jäsenet toteavat.
 
Liikennemäärärahoihin hallitus lisäsi jo täydentävässä talousarvioesityksessä tasoristeysten parantamiseen 2 milj. euroa. Keskustalaiset pitävät tärkeänä, että rahoituksen taso nousisi tulevina vuosina, sillä ilman varoituslaitteistoja olevia tasoristeyksiä on vielä jäljellä 2100 risteystä.
 
Keskustalaiset liikennejaoston jäsenet kiittelevät myös liikenneturvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksien edistämiseen kohdistettua 11,8 milj. euron lisämäärärahaa.
 
- Nämä pienehköt kohteet ovat paikallisesti erittäin tärkeitä ja pitkään odotettuja parannuksia liikenneväyliin. Rahoitus kohdistuu eri puolille Suomea valtateihin, maanteihin, päällystämättömiin teihin, kevyen liikenteen väyliin, päällystystöihin, meluhaittojen vähentämiseen ja muihin teiden parannushankkeisiin. Tarve joka puolella Suomea on suuri, joten liikenteen korjausvelkaohjelmaa tulee jatkaa ja parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän tulee löytää keinot nostaa pysyvästi perusväylänpidon rahoitus ja korjausinvestointien taso, keskustalaiset liikennejaoston jäsenet toteavat.
 
- Yksityisteiden valtionavustusten taso tulee myös saada pysyvästi kestävälle pohjalle korjausvelkaohjelman päättyessä ja yksityistielain uudistuksen myötä. Kuten valiokuntakin toteaa, yksityisteiden kunnolla on suuri merkitys mm. maaseutuelinkeinojen, biotalouden ja maaseudun toimintojen kannalta; toimiva tieverkko on myös puuntuotannon ja puunhankinnan perusedellytys, liikennejaoston keskustan vastaava Markku Rossi toteaa.
 
Valtiovarainvaliokunnan lisäykset liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistäviin hankkeisiin:
 
-       Mt 132, Klaukkalantien parantaminen Ropakkotien—Kiikkaistenkujan liittymässä Nurmijärvellä; 800 000 euroa
-       Vt:n 20 parantaminen Välikylän kohdalla Oulussa; 400 000 euroa
-       Tien 127543 (Myllytie) päällysteen parantaminen Punkalaitumella; 500 000 euroa
-       Vt:n 12 parantaminen Ristolan kohdalla Säkylässä; 1 000 000 euroa
-       Vt 27, kevyen liikenteen alikulku liikennejärjestelyineen Kalajoen Tyngällä; 750 000 euroa
-       Tomujoen maantien 18029 peruskorjaus Kalajoen Himangalla; 400 000 euroa.
-       Koskelan ja Koivumäen kylät yhdistävän paikallistien perusparannustöiden aloittaminen Alajärvellä; 300 000 euroa
-       Vt 5, meluesteiden rakentaminen Päivärannassa Kuopiossa; 700 000 euroa
-       Mt:n 15641 parantaminen Ylämyllyn kohdalla Liperissä; 1 000 000 euroa  
-       Kevyen liikenteen väylän rakentaminen kirkonkylän keskustan kohdalle Rääkkylässä; 350 000 euroa
-       Vt 6 ja mt 870, Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, Sotkamo ja Kajaani; 900 000 euroa
-       Mt:n 130 kehittäminen, Valkeakoski—Lempäälä-tieosuuden valaistus; 400 000 euroa 
-       Länsi-Kuopion päällystämättömien teiden (5513 Lamperilantie, 5542 Riuttalantie, 5516 Vakkakuusentie, Nimisjärventie ja Joutenjärvi-tie) peruskorjaus; 1 000 000 euroa
-       Mt:n 3864 parantaminen välillä Sipari—Pulsa Lappeenrannassa; 700 000 euroa 
-       Mt 2951, Mommilantien parannus Hämeenlinnassa; 700 000 euroa
-       Kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittaminen, Koskenvarrentie 7115 välille Alajärven keskusta—Väärämäentie; 600 000 euroa
-       Tieyhteyden Köngäs—Tepasto—Raattama (Mt 956, 9562) parantaminen Kittilässä; 500 000 euroa
-       Häppiläntien peruskorjaus (14707) Virolahdella; 200 000 euroa
-       Vt 9, Lamminpuiston alikukukäytävän rakentaminen Loimaalla; 600 000 euroa
 
 
Valtiovarainvaliokunnan tekemät muutokset talousarvioon: TAE 2018_eduskunnan lisäykset.pdf
 
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM222017 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018)
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa

Siirry arkistoon »