ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet

Share |
26.09.2018

Eduskunnassa on ollut kahdesti käsittelyssä lakialoite ETA-maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta ja vuokrauksesta. Ensimmäisen kerran lakialoitteen teki keskustan kansanedustaja Markku Rossi vuonna 2009. Aloite oli lähetekeskustelussa 6.5.2009, josta se lähetettiin lakivaliokuntaan. Asian käsittely ei kuitenkaan edennyt valiokunnassa ja lakialoite raukesi vaalikauden päätyttyä.

Toisen kerran käytännössä sama lakialoite annettiin eduskunnalle joulukuussa 2013 silloin hallituspuoluetta edustaneen Suna Kymäläisen (SDP) toimittua ensimmäisenä allekirjoittajana ja alkuperäisen lakialoitteen tekijä Markku Rossi kolmantena allekirjoittajana. Tällöin allekirjoittajina oli kaikkiaan peräti 90 kansanedustajaa. Lakialoite oli lähetekeskustelussa 27.2.2014, josta se lähetettiin lakivaliokuntaan. Kohtalona oli kuitenkin sama tilanne kuin edellisellä aloitteella ja asian käsittely todettiin valiokunnassa rauenneeksi vaalikauden päätytttyä. Lakialoitteen työstäneessä työryhmässä olivat kansanedustajat Markku Rossi, Suna Kymäläinen, Aila Paloniemi, Reijo Tossavainen ja Pertti Hemmilä.

Aloitteissa esitettiin säädettäväksi laki ETA-maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden, yhtiöiden, yhteisöjen ym. tahojen toiminnan sääntelystä ja rajoituksista kiinteistöjen hankintaan ja vuokraukseen Suomesta. Perusteluina todettiin muun muassa seuraavaa: ”on ilmennyt, että ulkomaalaisten hankkimien kiinteistöjen käyttötarkoitus on jäänyt toteuttamatta tai se on merkittävästi puutteellista. On myös epäiltävissä, että osaa kiinteistöistä ei ole tarkoitettukaan hankittavaksi mm. loma-asunto-, matkailuelinkeino-, teollisuus- tai muussa kaavoittajalle ja muille viranomaisille ilmoitetussa tarkoituksessa.”

Lakialoitteessa esitettiin siirtymistä ulkomaalaisten omistuksen ja vuokrauksen suhteen vastavuoroisuusperiaatteen noudattamiseen sekä ulkomaalaisten jo hankkimien kiinteistöjen käytön ja yhteiskunnallisten velvoitteiden asianmukaista hoitamisen tarkentamista.

LA 35/2009 vp - Markku Rossi /kesk
Lakialoitteen sisältö ja käsittelytiedot: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=la+35/2009

Lähetekeskustelu PTK 48/2009 vp https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=PTK+48/2009+ke+p+4

LA 77/2013 vp - Suna Kymäläinen /sd ym.
Lakialoitteen sisältö ja käsittelytiedot:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=la+77/2013

Lähetekeskustelu PTK 16/2014 vp https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Poytakirja/Documents/ptk_16+2014.pdf#search=PTK%2016%2F2014

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä

Siirry arkistoon »