Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle

Share |
28.09.2018

Valtion ensi vuoden budjettiin liittyvien talousarvioaloitteiden jättöaika on päättynyt. Keskustan kuopiolainen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Markku Rossi jätti eduskunnalle useita Pohjois-Savoa koskevia talousarvioaloitteita. Rossin mukaan aloitteiden painopistealueina on vesistöihin ja vaelluskaloihin, kulttuuriin sekä tiestöön liittyvät hankkeet.

Nilsiän reitin kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin ja kalateihin Rossi esittää valtion budjettiin 400 000 euron määrärahaa. Nilsiän reitti on Kallaveden reitin keskimmäinen latvaosa ja kuuluu Vuoksen vesistöön. Reitillä on kolme sulkukanavaa ja viisi vesivoimalaa, joten se on voimakkaasti vesivoiman ja vesiliikenteen takia säännöstelty ja kalojen vaellusreitit ovatkin puuttuvien kalateiden takia pääosin katkenneet.

Toisessa aloitteessa Rossi esittää Konnekosken kunnostukeen 100 000 euroa. Uomakunnostuksen tavoitteena on palauttaa Konnekoski mahdollisimman luonnonmukaiseksi koko uoman matkalla. Samalla luodaan järvitaimenelle ja siialle lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistaminen –hankkeessa on selvitetty ja tehty suunnitelmat Konnekosken kalataloudelliselle kunnostukselle sekä pienvenekanavalle. Hankkeille ollaan hakemassa erillisiä lupia Aluehallintovirastolta.

- Vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden ylläpito edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä kantojen luonnonkierron vahvistamiseksi. Esimerkiksi Vuoksen vesistössä esiintyvä järvilohi luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Vahvistuneilla vaelluskalakannoilla on myös huomattavaa matkailu- ja virkistysarvoa. Hankkeet edistäisivät Etelä-Konneveden kansallispuiston sekä Tahkon alueen mahdollisuuksia, Rossi perustelee aloitteitaan.

Kulttuuriaiheisissa talousarvioaloitteissa Rossi esittää rahoitusta Rautalammin museon korjaukseen sekä Kuopio tanssii ja soi –festivaalin juhlavuoden toteutukseen.

- Rautalammin museo tekee tärkeää työtä Rautalammin emäpitäjän menneisyyden ja paikkakunnan nykyisyyden tallentajana. Arkkitehti Toivo Anttilan suunnittelema museon komea päärakennus kaipaa isohkoja remontteja, joihin säätiöllä ei ole mahdollisuuksia ilman julkista tukea. Rautalampilaisen ja laajemminkin savolaisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi tarvitaan valtion tukea, Rossi taustoittaa aloitettaan 650 000 euron määrärahasta 80 vuotiaalle museolle.

Kuopio tanssii ja soi –tanssitaidefestivaalin 50-vuotisjuhlavuoden määrärahaesitys on 100 000 euroa.

Tiestöön ja liikenteeseen liittyvissä aloitteissa Rossi esittää muun muassa Muuruveden taajamateiden parantamista ja kevyen liikenteen väylää sekä Maaningan ns. Maitotie-hankkeelle.

- Muuruvedellä kulkevien Keskustien ja Rantatien pohjarakenne on heikko, joka on aiheuttanut päällystevaurioita. Ongelmana on myös kevyen liikenteen väylän puuttuminen ja huonot näkyvyydet. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kunnostukset ja uusi kevyen liikenteen väylä olisivat tarpeen, Rossi kertoo.

Tiesuunnitelmassa hankkeen kustannuksiksi on arvioitu noin 1,3 - 1,6 miljoonaa euroa. Rossin esitys valtion osallistumisesta on 800 000 euroa.

Kuopion Maaningalla sijaitseville Mustavirrantien (Mt 5571), Haatalantien (Mt 16205) ja Tuovilanlahdentien (Mt 16172) kunnostuksiin esitys on myös 800 000 euroa.

- Tiet ovat rapautuneet huonoon kuntoon ja alueen elinkeinoelämän tarpeet sekä liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttävät teiden kunnostusta, Rossi perustelee.

Mustavirrantien, Haatalantien ja Tuovilanlahdentien varrella tai sen välittömässä läheisyydessä on 11 maitotilaa. Lisäksi alueella on lihantuotantoa, metsätiloja sekä suurehkoja kasvin- ja viljanviljelytiloja. Lisäksi teillä on normaalia päivittäistä työmatka- ja asiointiliikennettä ja koulukuljetuksia.

Talousarvioaloite on kansanedustajan tekemä aloite, joka sisältää ehdotuksen valtion talousarvioon lisättävästä tai siitä poistettavasta määrärahasta tai muusta päätöksestä. Talousarvioaloitteet tehdään ja käsitellään kunkin vuoden talousarvioesityksen yhteydessä.

TAA 501/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Nilsiän reitin kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin ja kalateihin

TAA 500/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Konnekosken kunnostamiseen Rautalammilla

TAA 499/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Rautalammin museon korjaukseen

TAA 498/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan  lisäämisestä  Kuopio  tanssii ja soi -tapahtuman juhlavuoden järjestämiseen

TAA 505/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Muuruveden taajamateiden parantamiseen maanteillä 5661 ja 5662 Kuopiossa

TAA 506/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mustavirrantien, Haatalantien ja Tuovilanlahdentien kunnostuksiin Maaningalla

TAA 502/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lieteniementien (maantie 16151) kunnostukseen Sisä-Savossa

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä

Siirry arkistoon »