Metsä on turvamme

Share |
07.11.2018

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen keskeisissä tavoitteissa, työllisyyden parantamisessa ja julkisen talouden vahvistamisessa on onnistuttu historiallisen hyvin. Työllisyysaste on noussut lähes 72 prosenttiin.

Kun viime vaalikaudella yli 100 000 ihmistä joutui työttömäksi, nyt työssäkäyvien määrä on kasvanut yli 115 000 henkilöllä. Muutos ei ole itsestäänselvyys. Maailman talous kasvoi myös vuosina 2011–2015, mutta silloin Suomessa ei päästy kiinni kasvuun ja työttömiä tuli jatkuvasti lisää.

Nykyisen hallituksen aloittaessa talous- ja työllisyystilanne oli vakava. Oppositio huusi tuolloin kurkku suorana, ettei hallitus pääse tavoitteisiinsa.

Keskustajohtoisen hallituksen politiikka on nostanut Suomen talouden ylös suosta. Työmarkkinajärjestöjen sopiman kilpailukykysopimuksen vaikutus on arviolta 30 000 – 40 000 uutta työpaikkaa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan hallituksen päätöksillä saavutetaan 33 000–42 000 työpaikan lisäys. Ratkaisut ovat tasapainottaneet työllisyyskehityksen myötä julkista taloutta, siis vähentäneet velkaantumista. Se on hyvinvointiyhteiskunnan paras turva.

Sipilän hallitus on tehnyt useita työntekijöiden ja työttömien asemaa parantavia uudistuksia.

Naisten työmarkkina-asemaa on parannettu äitien työnantajille maksettavalla 2 500 euron perhevapaakorvauksella.

Irtisanotuille on tullut mahdollisuus työnantajan kustantamaan muutosturvakoulutukseen ja työterveydenhuoltoon.

Nollatyösopimusten pelisääntöjä on tarkennettu. Työttömyysetuutta voidaan maksaa neljän kuukauden ajan yritystoimintaa aloitettaessa. Alimpia vanhempainpäivärahoja on korotettu.

Yksi välttämätön oikeudenmukaisuusteko toteutuu, kun rintamaveteraaneille kohdistetaan ensi vuoden marraskuun alusta samat kotiin vietävät palvelut kuin nyt sotainvalideille.

Veteraanien tukemiseen käytettävät määrärahat nousevat liki 30 miljoonalla eurolla.

Metsä on turvamme, ja siksi keskusta panostaa biotalouteen.

Kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti Suomi on metsineen torjumassa eturintamassa myös ilmastonmuutosta, koska uusiutuvat metsät toimivat parhaina hiilinieluina.

Itä-Suomen kasvavat metsävarannot kestävät myös Kuopioon perustettavan maailman suurimman ja ympäristöystävällisimmän havusellutehtaan, Finnpulpin tuotannon. Tässä kannattaa poliitikkojen – myös oppositiossa – toimia todellisten faktojen perusteella.

Markku Rossi
kansanedustaja (kesk.)

Kolumni on julkaistu Savon Sanomissa 7.11.2018

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä

Siirry arkistoon »