Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun

Share |
12.02.2019

Oikeuskansleri antoi 12.2.2019 ratkaisunsa kansanedustaja Markku Rossin (kesk.) tekemään kanteluun Kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikan siirrosta Kuopiosta Helsinkiin. Ratkaisussa oikeuskansleri katsoi sisäministeri Kai Mykkäsen ja sisäministeriön menetelleen hyvän hallinnon periaatteiden vastaisesti Kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikkaa koskevan päätöksen valmistelussa.

Kansanedustaja Markku Rossin mukaan oikeuskansleri Tuomas Pöystin ratkaisu osoittaa sisäministeri Kai Mykkäseltä (kok.) sekä sisäministeriöltä merkittävää piittaamattomuutta asianmukaista valmistelua ja hyvän hallinnon periaatteita kohtaan.

- On äärimmäisen harvinaista, että ylimpänä laillisuusvalvojana oikeuskansleri kiinnittää ministerin huomiota hyvän hallinnon periaatteiden noudattamiseen. Tämä on hyvin vakava asia, jota ei voi ohittaa olankohautuksella, Rossi toteaa.

Rossi huomauttaa, että hyvän hallinnon periaatteiden vastainen valmistelu rapauttaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaa ja poliittista päätöksentekoa kohtaan. Oikeudellisen punninnan lisäksi oleellista on myös poliittinen arviointi.

- Luottamuksen palauttamiseksi sisäministeri Kai Mykkäsen on välittömästi aloitettava Kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikkaa koskevan päätöksen uudelleen valmistelu puhtaalta pöydältä. Tällä kertaa valmistelu tulee tehdä objektiivisesti ilman etukäteen lukkoon lyötyjä lopputuloksia, Rossi vaatii.

- Jatkossa lainsäädäntöä on muutettava siten, että yksittäisen ministerin ja ministeriön toimivaltaan ei kuulu arvioida sijaintipaikkojen laajaskantoisuutta ja periaatteellista tärkeyttä sekä tehdä ratkaisua siitä, siirretäänkö asia valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi. Tämä arviointi ja ratkaisu asian käsittelystä kuuluu luontaisesti alueellistamisen koordinaatioryhmälle.

Ratkaisussaan oikeuskansleri kiinnittää huomiota muun muassa velvoitteisiin viranomaisen puolueettomuudesta, päätösten objektiivisuudesta, riittävien ja asianmukaisten selvitysten ja tietojen hankkimisesta ennen päätöksentekoa sekä tiedottamisvelvollisuudesta. Oikeuskansleri huomauttaa, että sisäministeriön Kriisinhallintakeskuksen siirron valmistelua koskeneesta tiedotteesta on voinut perustellusti saada sen käsityksen, että sijaintipaikkakuntaa koskeva asia oli ainakin lopputulokseltaan jo ratkaistu. Ratkaisun mukaan tiedotteen asiallisena sisältönä oli vain yksi sijaintipaikkakunta ilman muita vaihtoehtoja tai mainintaa niiden selvittämisestä, joten tämän voidaan olettaa ohjanneen myöhempää virkamiesvalmistelua samaan suuntaa.

Oikeuskanslerin ratkaisun mukaan päätöksenteon objektiivisuutta ja valmistelun asianmukaisuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen kannalta olisi ollut parempi, että ministeri Mykkänen ei olisi jo valmistelun alkaessa ilmoittanut valmistelun lähtökohtana olevaa sijaintipaikkakuntaa. Ministeriön tiedotteessa annetut tiedot päätöksenteon vaiheesta ja etenemisestä olivat myös ristiriitaisia eikä tiedotteen sisältö vastannut ministeriön myöhemmin selvityksessään ilmoittamaa tarkoitusta.

Sisäministeriön tekemässä Kriisinhallintakeskuksen sijoittamisselvityksessä ei arvioitu mahdollisuuksia henkilöstön monipaikkaiseen työskentelyyn eikä riittävästi analysoitu alueellisen kehityksen ja työllisyyden kannalta työvoiman saannin yhteyttä meneillään oleviin muihin rakenteellisiin uudistuksiin.

Oikeuskanslerin ratkaisun tiivistelmä: https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1146/

Oikeuskanslerin päätösdokumentti: https://www.okv.fi/media/filer_public/b5/ae/b5ae943a-39fa-4175-8b23-c348d6b1442a/okv_1213_1_2018.pdf

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä

Siirry arkistoon »