Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta

Share |
26.04.2017

Hyvä ystävä!

Juha Sipilän hallitus sopi puoliväliriihessä hallitusohjelman toteuttamisen jatkosta ja lisätoimista Suomen kuntoon laittamiseksi. Pitkään venyneet neuvottelut sisälsivät ison joukon erilaisia toimia ja yksityiskohtia. Hallituskauden puolivälitarkastelun sopimisella Sipilän hallitus osoitti edelleen vahvaa päätöksenteko- ja toimintakykyä. Se on tärkeintä isänmaan kannalta. Puoliväliriihi keskittyi erityisesti turvallisuuden, työllisyyden, huolenpidon ja uudistamisen teemoihin. Aiempien kipeiden säästöpäätöksien jälkeen huomio oli nyt tarpeellisissa satsauksissa ja kasvun vauhdittamisessa.

Suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan

Kansainvälinen epävarmuus ja konfliktit ovat heijastuneet myös Suomeen, emme elä muusta maailmasta irrallisessa lintukodossa. Sodat, terrorismi ja väestöjen liikkuminen vaikuttavat suomalaisten turvallisuuden tunteeseen. Hallitus on tässä turvallisuusympäristössä tapahtuvassa muutoksessa hereillä ja satsaa tuntuvasti turvallisuuteen, yhteensä 98 miljoonaa euroa ensi vuonna. Rahat jakaantuvat poliisin, suojelupoliisin, rajavartiolaitoksen ja maanpuolustuksen toimintoihin.

Määrärahakorotukset ja lainsäädäntömuutokset parantavat ennakointi- ja analyysikykyä, turvallisuustilannekuvaa ja turvallisuusviranomaisten suorituskykyä. Esimerkiksi hybridiuhkien tunnistamiskyky vahvistuu. Toimenpiteillä parannetaan yhteiskunnan kriisinkestävyyttä, ennalta estetään uhkia ja vastataan niihin. Tärkeää on myös se, että poliisien määrä turvataan nykytasolla.

Työllisyyttä ja osaamista parannetaan

Hallituksen yksi isoimmista satsauksista on varhaiskasvatus- eli päivähoitomaksujen alentaminen n. 70 miljoonalla eurolla vuodessa sekä varhaiskasvatuksen laatuun panostaminen n. 30 miljoonalla eurolla kehyskauden aikana. Arviolta 6700 perhettä siirtyy ns. nollamaksuluokkaan. Esimerkiksi kahden lapsen yksinhuoltajaperheessä 2500 euron kuukausituloilla se tarkoittaa 104 euron säästöä kuukaudessa. Varhaiskasvumaksujen alennus kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Kahden vanhemman ja kahden lapsen perheessä 4400 euron kuukausituloilla säästö maksuista on 120 euroa kuukaudessa.

Sipilän hallitus tulee tekemään isot satsaukset osaamiseen, kasvuun ja työllisyyteen. Määrärahakorotukset Suomen Akatemialle ja Tekesille ovat 50 ja 70 miljoonaa euroa. Samalla pääomitetaan ”lippulaivainstituutteja” 60 miljoonalla, Tekesin kasvumoottoreja 60 miljoonalla ja ammatillisen osaamisen osaamiskeskuksia 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi pk-yritysten viennin edistämiseen panostetaan 50 miljoonaa ja työvoimapalveluihin 25 miljoonaa euroa.

Yrittäjyys- ja työllisyyspakettien päivittämiset sisältävät laajan joukon erilaisia toimenpiteitä. Näihin kuuluvat mm. itsensä työllistävien työttömyysturvan parantaminen, yrittäjien sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentäminen, ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen, nollatuntisopimusten reilujen pelisääntöjen lainsäädäntömuutokset ja yksityishenkilön konkurssin mahdollistaminen.

Eriarvoistumista torjutaan

Suomen talouskehitys on kääntynyt hyvään nousuun erittäin pitkän taantuman jälkeen. Nyt tulee huolehtia siitä, että kaikki suomalaiset pysyvät mukana. Vaikeista ajoista huolimatta hallitus on jo aiemmin pystynyt tekemään joitakin parannuksia, kuten korottamaan kaikista pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä ja parantamaan omaishoitajien asemaa. Tällä hallituskaudelle ei ole enää leikattu kunnilta eli ihmisten peruspalveluista kuten koulutuksesta ja terveydenhuollosta.

Nyt Sipilän hallitus toteuttaa merkittävän lisäpanostuksen nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 45 miljoonan euron määrärahalisäyksellä. Tämä kohdennetaan mm. peruskoulujen tasa-arvosta huolehtimiseen, nuorten matalan kynnyksen palveluiden turvaamiseen ja ehkäisemään opintojen keskeyttämistä. Keskustan pitkäaikainen tavoite opintotuen huoltajakorotuksesta toteutuu nyt 75 euron kuukausittaisella korotuksella.

Oikeudenmukaisuusteko on ylivelkaantuneiden työllistämisen helpottaminen lisäämällä ulosottoon huojennus työllistyneelle velalliselle. Tärkeitä tekoja ovat päihdeäitien hoitoon satsaaminen sekä pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen tuen korottaminen.

Työ eriarvoistumisen torjumiseksi jatkuu myös Juho Saaren johtamassa työryhmässä.

Uudistaminen jatkuu

Juha Sipilän hallitus on ottanut vastuulleen erittäin isoja ja merkittäviä uudistuksia ja reformeja. Vain uudistamalla Suomi pysyy kehityksessä mukana ja hyvinvointiyhteiskunta voidaan turvata. Puoliväliriihessä sovittiin ammatillisen koulutuksen reformista ja sen toteuttamisen tukemisesta 15 miljoonalla eurolla. Myös lukiokoulutukseen toteutetaan uudistus. Hallitus päätti myös 25 miljoonan euron lisäpanostuksista ilmasto- ja energiastrategian vauhdittamiseksi, joka kohdistuu mm. vähäpäästöisiin liikennemuotoihin, puurakentamiseen ja uusiutuvan energian investointien tukemiseen kuten biojalostamoihin.

Sote- ja maakuntauudistukset ovat historiallisen suuria uudistuksia. Näiden toteuttamiseen hallitus päätti lisärahoituksista: uudistusten valmisteluun ja toimeenpanoon kohdistetaan 58 miljoonaa euroa, valinnanvapauskokeiluun 100 miljoonaa euroa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilastietojärjestelmien ja muiden digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen yhteensä noin miljardi euroa vuosille 2018 – 2021.

Puoliväliriihessä hallitus sopi myös apteekkipalvelujen kehittämisestä. Maltillisella linjalla koko Suomen apteekkipalvelut turvataan entistä yhdenvertaisemmin ja taataan samalla lääketurvallisuus. Jatkossa apteekkien määrä lisääntyy maltillisesti, sääntely kevenee ja lupaprosessit tulevat avoimemmiksi. Apteekkien omistajuutta on mahdollista laajentaa apteekkarilta työntekijöille.

Puoliväliriihen päätöksillä Sipilän hallitus osoitti lujuutta. Suomen kuntoon laittaminen jatkuu.

Markku Rossi

Tilaa Markun uutiskirje tästä!

01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!

Siirry arkistoon »