Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti

15.09.2017

Hyvä ystävä!

Eduskunta on palannut syysistuntokauden myötä peruskorjattuun Eduskuntataloon. Vuonna 1931 käyttöön otettu J. S. Sirénin suunnittelema Eduskuntatalo on itsenäisen ja tasavaltalaisen Suomen tärkein ilmentymä sekä suomalaisen rakennustaiteen upea monumentti. 100-vuotias Suomi ansaitsee hienon ja hyväkuntoisen Eduskuntatalon, joka kuuluu demokratiassa kaikille suomalaisille. Parlamenttirakennus on restauroitu tyylillä ja peruskorjaus valmistui aikataulussa.

Eduskuntatalosta huokuu arvokkuus. Toivottavasti tämä arvokkuus ja itsenäisyyden juhlavuosi heijastuvat myös parlamentissa käytäviin puheisiin. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat vetosivat yhteisessä lausumassaan rauhallisen, tosiasioihin perustuvan ja kunnioittavan keskustelun puolesta.

Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti – kasvu kuuluu kaikille

Eduskunta aloittaa ensi viikolla valtion vuoden 2018 talousarvion käsittelyn lähetekeskustelulla. Budjetti kertoo samaa kieltä kuin positiiviset talousennusteet: Suomi nousee jälleen ja pyörät pyörivät taas. Talous on kasvussa, työllisyys paranee ja velkasuhde taittuu jo etuajassa – vihdoinkin on näkyvissä piste, jossa velaksi eläminen loppuu. Kahden vuoden ja monien vaikeidenkin päätösten jälkeen Suomi on paremmassa kunnossa. Aiemmin Suomen tilanne oli surkea, mutta nyt tilanne on muuttunut ja tulevaisuus on valoisampi.

Jatkossa Sipilän hallituksen politiikassa painopiste siirtyy saneerauksesta kehittämiseen. Huolehdimme siitä, että jatkossa Suomen noususta osalliseksi pääsevät kaikki suomalaiset – kasvu kuuluu kaikille. Jo nyt on 50 000 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna. Monen perheen toimeentulo paranee. Muutos on vaatinut mm. useiden etuisuuksien tinkimistä, joka näkyy monien arjessa. Vahva valtiontalous on kuitenkin köyhän paras turva ja nyt vahvistuva talous turvaa palveluiden ja etuisuuksien säilymistä sekä toimeentuloa.

Valtion ensi vuoden budjetissa näkyy keskustalainen kädenjälki. Velanotto lähes puolittuu (5,4 miljardista 2,96 miljardiin euroon), solidaarisuusvero jatkuu entisellään, työn verotus ei kiristy ja perusturva vahvistuu. Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoihin, sairauspäivärahoihin, takuueläkkeeseen sekä lapsilisän ja opintotuen huoltajakorotukseen tulee parannuksia. Pieni- ja keskituloisten varhaiskasvatusmaksut alenevat ja noin 7000 perhettä vapautuu maksuista kokonaan. Ammatilliseen koulutukseen tulee lisää opiskelupaikkoja ja peruskoulun tasa-arvoon satsataan.

Moni suomalainen on syystä huolissaan turvallisuudesta. Tuleva budjetti parantaakin arjen turvallisuutta merkittävästi lisäämällä määrärahoja mm. poliisille, suojelupoliisille, rajavartiolaitokselle ja oikeuslaitokselle. Samalla nuorten työttömyyteen ja syrjäytymiseen puututaan uudella otteella, jossa on myös vahva turvallisuusvaikutus.

Neurokeskukselle perustamisrahoitus ja kuljetustuki jatkuu

Juha Sipilän hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä 1,8 miljoonan euron perustamisrahoituksesta Suomen neurokeskus –osaamiskeskittymälle. Neurokeskus sijoittuu Kuopioon ja Itä-Suomen yliopiston pilottihankkeena neurokeskus vahvistaa merkittävästi jo nykyisellään vahvaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin neurokeskusosaamista ja –toimintaa. Hanke tukee sosiaali- ja terveysalaa hyödyttävän uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomista Kuopioon ja koko Suomeen.

KYS Neurokeskus tekee ympärivuorokautista keskushermoston sairaustilojen huipputasoista diagnosointia ja hoitoa. Keskuksessa on neurologian ja neurokirurgian klinikka sekä kansallinen epilepsiakeskus, jossa tehdään valtaosa Suomen epilepsiakirurgiasta.

Sipilän hallitus osoitti tälläkin päätöksellään johdonmukaisesti koko maata kehittävää osaamiskeskuspolitiikkaa. Päätös ja rahoitus on merkittävä asia Kuopiolle ja osaamiskeskuksen kehittymiselle. Neurokeskuksella tavoitellaan Suomen kehittymistä edelläkävijämaaksi ja kansainvälisesti halutuksi yhteistyökumppaniksi huippuluokan neurotutkimuksessa.

Maakuntien näkökulmasta merkittävä asia Sipilän hallituksen budjettiesityksessä on alueellisen kuljetustuen jatkuminen vuosille 2018 – 2019, johon varataan 5 miljoonaa euroa vuositasolla. Kuljetustukijärjestelmän avulla alennetaan syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritystoiminnalle pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parannetaan näiden alueiden yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

LULUCF: Suomelle erävoitto kestävässä metsänhoidossa

Euroopan parlamentti on ratkaissut oman kantansa EU:n ilmastopaketin metsien ilmastovaikutuksia koskevasta kohdasta. Suomen ajama kanta kestävästä metsänhoidosta ja hiilinieluista voitti äänestyksessä. Tämä oli tärkeä erävoitto Suomelle ja biotaloudelle.

Parlamentin linjaksi tuli esitys, jossa metsätalouden ja -teollisuuden laajuutta ei sidota historiaan, vaan metsien hakkuiden sallitun määrän ratkaisee vuotuinen kasvu. Hakkuita voidaan lisätä, kunhan hiilinielut eivät pienene. Parlamentin kanta on vahvasti linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Pariisin sopimus kannustaa kasvattamaan metsäalaa ja metsien kestävään hoitoon. Hyvin hoidetut metsät ovat jatkossakin tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Toisenlainen äänestystulos olisi vaikeuttanut Suomen asemaa: satunnaisesti valittuun historiajaksoon perustuva vertailu olisi ollut epäreilu eikä olisi esimerkiksi huomioinut Suomen metsäteollisuuden aiempaa notkahdusta. Vaikka metsät kasvavat ja sitovat hiiltä, olisi Suomen metsien lisähyödyntäminen laskettu päästöksi.

Äänestyksessä Suomen kova työ ja EU-vaikuttaminen tuottivat tulosta. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on tehnyt erittäin paljon töitä asian eteen pääministeri Juha Sipilän sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän tukemana. Keskustaministerien lisäksi myös keskustan europarlamentaarikot Hannu Takkula ja Anneli Jäätteenmäki sekä RKP:n Nils Torvalds ansaitsevat kiitokset.

Parlamentin jälkeen asian käsittely jatkuu ympäristöministerien neuvostossa. Puheenjohtajamaa Viron tulevan kompromissiesityksen tueksi tarvitaan laajaa jäsenmaiden tukea, joten työ ei ole vielä ohi.

Markku Rossi

Tilaa Markun uutiskirje tästä!

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »