Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!

05.12.2017

Hyvä ystävä!

Suomen tasavallan satavuotisen itsenäisyyden juhlinta huipentuu itsenäisyyspäivänä 6.12. Tämä historiallinen hetki on todellinen juhlan paikka! Itsenäisyyden juhlinnalla osoitamme kunnioituksemme rohkeille itsenäisyyden päättäjille, kiitollisuuden itsenäisyyden puolesta taistelleille ja kukoistukseen nousseen isänmaamme rakentajille. Samalla luomme katseemme myös tulevaan.

Itsenäisyyden syntyyn tarvittiin oikea tilannearvio ja myös viisasta ja rohkeaa näkemystä. Maalaisliiton Santeri Alkio teki eduskunnassa 15. marraskuuta ehdotuksen:

”Kos­ka sitä val­ti­on­hoi­ta­ja­kun­taa, jol­le edus­kun­ta on päät­tä­nyt an­taa Suo­men kor­keim­man hal­li­tus­val­lan käy­tön, ei vie­lä ole voi­tu va­li­ta, päät­tää edus­kun­ta tois­tai­sek­si it­se käyt­tää sitä val­taa, joka voi­mas­sa ol­leit­ten sään­nös­ten mu­kaan on kuu­lu­nut kei­sa­ril­le ja suu­ri­ruh­ti­naal­le.”

Hyväksyttyä ehdotusta seurasi Alkion ja Maalaisliiton sovittelu SDP:n kanssa, jolla kenties saatiin estettyä vallankumous. Svinhufvudin senaatti antoi itsenäisyysjulistuksen 4. joulukuuta, jonka hyväksyi päätöksenä 6. joulukuuta.

Ennen itsenäistymistä lokakuun 1917 vaaleihin Maalaisliitto oli lähtenyt selvin sävelin Alkion kirjoittamalla vaaliohjelmalla:

”Suomen vastaisen valtiollisen aseman järjestämisessä on asetettava päämääräksi, johon on pyrittävä, maamme riippumattomuus mistään muusta emävaltiosta ja saatava siihen kansainväliset takeet.”

”Suomi on muodostettava tasavallaksi.

Korkein lainsäädäntö- ja valtiovalta tulee olla Eduskunnalla.

Korkeinta hallintovaltaa käyttämään on asetettava määrävuosiksi kansanäänestyksellä valittava presidentti.

Toimeenpanevaksi hallintoelimeksi on järjestettävä ministeristö, jonka jäsenet presidentti nimittää Eduskunnan luottamusta nauttivista henkilöistä ja jotka ovat Eduskunnalle toimistaan edesvastuulliset.”

Alkio ennakoi myös Euroopan unionin syntyä ja Eduskunnan asemaa päätöksenteossa:

”Edellyttäen sitä mahdollisuutta, että Euroopan olojen uudelleen järjestelyssä tulee eri kansallisuuksien välillä muodostettavaksi valtioliitto, johon Suomikin yhteisen turvallisuuden ja etujen pohjalla voisi liittyä, tahi muita sopimuksia saattaisi tulla kysymykseen, on tällaisten asiain käsittely ja päätösvalta kuuluva Eduskunnalle, joka niistä päättää.”

Itsenäistymistä seurasi kansalaissota, joka repi Suomea kahtia. Pari viikkoa kansalaissodan päättymisen jälkeen Kyösti Kallio piti Nivalan kirkossa puheen, jossa hän esitti voimakkaan julistuksen kansalaissovun puolesta:

”Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia ja valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä.”

Kallion ja Alkion viitoittamat linjat – itsenäisyys, tasavalta ja eheytys – toimivat yhä isänmaamme rakentamisen kulmakivinä.

--

Sadassa vuodessa Suomi on noussut köyhyydestä, puutteesta ja nälästä menestystarinaksi. Itsenäisyys on vaatinut myös kovat uhraukset sodissa. Sotiemme veteraanit yhdessä kotirintaman kanssa taistelivat vapaan isänmaan puolesta. Sotakorvausten ja jälleenrakennuksen jälkeen Suomi on noussut maailman maiden kärkijoukkoon.

Tänä päivänä voimme olla ylpeitä saavutuksista kuten maksuttomasta peruskoulusta, neuvoloista, terveyskeskuksista ja monista muista hyvinvointiyhteiskunnan perustuksista. Suomi on maailman kärkeä osaamisessa, korruption vähäisyydessä, turvallisuudessa, puhtaudessa ja kansalaisten onnellisuudessa.

Muutos sadassa vuodessa on ollut häkellyttävän iso. Kuopiolaiset Antti Rossinen, Rasmus Keinänen, Olli Kaksonen ja Santeri Leinonen voittivat kirjoituksellaan nuorten uuden itsenäisyysjulistuksen 2017 – 2117. Nuorten uudessa itsenäisyysjulistuksessa todetaan oivasti:

” Olemme kehittyneet sadassa vuodessa huimasti, eikä pysähtymisen hetki ole tässä. Meidän on kehityttävä, ylitettävä odotuksia, ratkaistava ongelmia ja muututtava maailman mukana.

Jokainen voi vaikuttaa Suomen ja suomalaisuuden tulevaisuuteen ja nyt on tullut aika ponnistaa kaikki voimamme kansakunnan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tänä ajankohtana, * jota tärkeämpää ja ratkaisevampaa ei tähän asti ole Suomen kansan elämässä ollut. * ” (* katkelma alkuperäisestä itsenäisyysjulistuksesta 4.12.1917)

Uudesta itsenäisyysjulistuksesta voisi poimia vielä kaksi kohtaa erikseen:

” Jokaisella on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan ja rakentaa yhdessä tulevaisuutta. Kenenkään ei tarvitse pelätä tai olla yksinäinen. ”

” Rauhallinen ja hyvinvoiva maailma on edellytys rauhalliselle ja hyvinvoivalle Suomelle. Ainoastaan maailmalle avoimena Suomi voi menestyä tulevaisuudessa. ”

Alkion ja Kallion viitoittamalla linjalla – itsenäisyys, tasavalta ja eheytys – täydennettynä tämän päivän suomalaisten nuorten uuden itsenäisyysjulistuksen viisaudella huolenpidosta, koulutuksesta, kansainvälisyydestä ja kestävästä kehityksestä Suomen seuraavakin satavuotinen taival tulee olemaan menestyksekäs. Historiaa kunnioittaen, eteenpäin katsoen ja yhdessä tehden.

Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!

Markku Rossi

Lue lisää:

Mielipidekirjoitukseni: Veteraanien palvelut on turvattu – Kuopion malli kannattaa ottaa käyttöön kaikkialla Suomessa

Nuorten uusi itsenäisyysjulistus

Tilaa Markun uutiskirje tästä!

kansanedustajat_5.12.2017.jpg

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »