Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen

13.12.2017
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt mietintönsä valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2018. Valtiovarainvaliokunta lisäsi resursseja noin 40,3 miljoonalla eurolla. Suurin määrärahalisäys kohdistuu liikenneväylien parantamiseen 11,8 milj. eurolla, jolla toteutetaan 19 liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistävää hanketta. Merkittäviin lisäyksiin kuuluu myös koulutuksen, sivistyksen, kulttuurin sekä urheilun tukemiseen kohdistuva 9,7 milj. euron määräraha. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomääräinen lisäys on 8,55 milj. euroa.
 
Valtiovaranvaliokunnan liikennejaoston keskustalaiset jäsenet Olavi Ala-Nissilä, Markku Rossi ja Antti Rantakangas sekä kunta- ja terveysjaoston jäsenet Esko Kiviranta ja Markku Rossi ovat tyytyväisiä valiokunnan tekemään työhön.
 
- Yhteistyö sujui hallituspuolueiden edustajien kanssa erinomaisesti. Liikenneväylien parantamiseen, kuntien tarpeisiin ja terveyden edistämiseen löytyi tärkeät lisämäärärahat.
 
Kunnat saavat perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen 2 milj. euroa ja kerhotoiminnan tukemiseen 3 milj. euroa. Nämä satsaukset tulevat tarpeeseen kun oppimisen tulokset ovat eriytymässä. Kerhotoiminnalla voidaan esimerkiksi saada lisää liikuntaa lasten päiviin.
 
- Tärkeä ja tarpeellinen avaus on itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistäminen 300 000 eurolla. Vaikeaan ja vaiettuun yhteiskunnalliseen ongelmaan on vihdoinkin aika puuttua, kommentoi kunta- ja terveysjaoston keskustan vastaava, kansanedustaja Markku Rossi.
 
- Sote-uudistuksen kannalta tärkeä lisäys on terveydenhuollon laaturekistereiden pilottihankkeen valmistelu ja käynnistäminen 1,5 milj. eurolla. Valinnanvapaus voi toimia vain, jos asiakkailla on riittävää tietoa terveydenhuollon toimijoiden laadusta. Yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tulee lisärahoitusta 6 milj. euroa, joka sekin auttaa laadukkaan terveystiedon saantiin, keskustalaiset kunta- ja terveysjaoston jäsenet toteavat.
 
Liikennemäärärahoihin hallitus lisäsi jo täydentävässä talousarvioesityksessä tasoristeysten parantamiseen 2 milj. euroa. Keskustalaiset pitävät tärkeänä, että rahoituksen taso nousisi tulevina vuosina, sillä ilman varoituslaitteistoja olevia tasoristeyksiä on vielä jäljellä 2100 risteystä.
 
Keskustalaiset liikennejaoston jäsenet kiittelevät myös liikenneturvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksien edistämiseen kohdistettua 11,8 milj. euron lisämäärärahaa.
 
- Nämä pienehköt kohteet ovat paikallisesti erittäin tärkeitä ja pitkään odotettuja parannuksia liikenneväyliin. Rahoitus kohdistuu eri puolille Suomea valtateihin, maanteihin, päällystämättömiin teihin, kevyen liikenteen väyliin, päällystystöihin, meluhaittojen vähentämiseen ja muihin teiden parannushankkeisiin. Tarve joka puolella Suomea on suuri, joten liikenteen korjausvelkaohjelmaa tulee jatkaa ja parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän tulee löytää keinot nostaa pysyvästi perusväylänpidon rahoitus ja korjausinvestointien taso, keskustalaiset liikennejaoston jäsenet toteavat.
 
- Yksityisteiden valtionavustusten taso tulee myös saada pysyvästi kestävälle pohjalle korjausvelkaohjelman päättyessä ja yksityistielain uudistuksen myötä. Kuten valiokuntakin toteaa, yksityisteiden kunnolla on suuri merkitys mm. maaseutuelinkeinojen, biotalouden ja maaseudun toimintojen kannalta; toimiva tieverkko on myös puuntuotannon ja puunhankinnan perusedellytys, liikennejaoston keskustan vastaava Markku Rossi toteaa.
 
Valtiovarainvaliokunnan lisäykset liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistäviin hankkeisiin:
 
-       Mt 132, Klaukkalantien parantaminen Ropakkotien—Kiikkaistenkujan liittymässä Nurmijärvellä; 800 000 euroa
-       Vt:n 20 parantaminen Välikylän kohdalla Oulussa; 400 000 euroa
-       Tien 127543 (Myllytie) päällysteen parantaminen Punkalaitumella; 500 000 euroa
-       Vt:n 12 parantaminen Ristolan kohdalla Säkylässä; 1 000 000 euroa
-       Vt 27, kevyen liikenteen alikulku liikennejärjestelyineen Kalajoen Tyngällä; 750 000 euroa
-       Tomujoen maantien 18029 peruskorjaus Kalajoen Himangalla; 400 000 euroa.
-       Koskelan ja Koivumäen kylät yhdistävän paikallistien perusparannustöiden aloittaminen Alajärvellä; 300 000 euroa
-       Vt 5, meluesteiden rakentaminen Päivärannassa Kuopiossa; 700 000 euroa
-       Mt:n 15641 parantaminen Ylämyllyn kohdalla Liperissä; 1 000 000 euroa  
-       Kevyen liikenteen väylän rakentaminen kirkonkylän keskustan kohdalle Rääkkylässä; 350 000 euroa
-       Vt 6 ja mt 870, Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, Sotkamo ja Kajaani; 900 000 euroa
-       Mt:n 130 kehittäminen, Valkeakoski—Lempäälä-tieosuuden valaistus; 400 000 euroa 
-       Länsi-Kuopion päällystämättömien teiden (5513 Lamperilantie, 5542 Riuttalantie, 5516 Vakkakuusentie, Nimisjärventie ja Joutenjärvi-tie) peruskorjaus; 1 000 000 euroa
-       Mt:n 3864 parantaminen välillä Sipari—Pulsa Lappeenrannassa; 700 000 euroa 
-       Mt 2951, Mommilantien parannus Hämeenlinnassa; 700 000 euroa
-       Kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittaminen, Koskenvarrentie 7115 välille Alajärven keskusta—Väärämäentie; 600 000 euroa
-       Tieyhteyden Köngäs—Tepasto—Raattama (Mt 956, 9562) parantaminen Kittilässä; 500 000 euroa
-       Häppiläntien peruskorjaus (14707) Virolahdella; 200 000 euroa
-       Vt 9, Lamminpuiston alikukukäytävän rakentaminen Loimaalla; 600 000 euroa
 
 
Valtiovarainvaliokunnan tekemät muutokset talousarvioon: TAE 2018_eduskunnan lisäykset.pdf
 
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM222017 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018)
11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »