Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa

24.04.2015 19:00

Kaupungin tervehdyspuhe, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossi Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaiset, kaupungin vastaanotto, 24.4.2015
 
Muutosvarauksin

Valued guests, Your Eminence Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia, representing His Holiness, Ecumenical Patriarch and Archbishop of Constantinople – New Rome Bartolomeos the First.

Arvoisat juhlavieraat, hänen pyhyytensä Konstantinopolin, Uuden Rooman arkkipiispan ja Ekumeenisen patriarkan Bartolomeos I:n edustaja, Korkeasti Pyhitetty Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta Cleopas.

Tämä todella on suuri päivä Kuopiolle! Kaupunkiimme keskeisenä osana kuuluva Suomen ortodoksinen kirkkomuseo on vuosien tauon jälkeen jälleen avattu ja se pääsee kertomaan tarinaa ortodoksisesta uskosta Suomessa ja ortodoksien vaiheista ja osallisuudesta tämän maan ja alueen historiassa.

Kuopiossa ortodoksisuudella on pitkät perinteet. Kuopion alueella on asunut ortodokseja jo ainakin Suomen sodan (1808–09) ajoista alkaen. Ensimmäinen rukoushuone rakennettiin Kuopioon 1820–30 –luvulla ja muodollisesti seurakunta perustettiin Kuopioon 1846. Merkittävä kieliuudistus ortodoksisessa kirkossa toteutettiin 1865, kun jumalanpalveluksia ryhdyttiin pitämään kirkkoslaavin sijaan suomeksi. Suomen ortodoksisista seurakunnista muodostettiin 1892 oma hiippakuntansa, joka aloitti toimintansa 1895.

Hyvät kuulijat

Ortodoksinen kirkko ja ortodoksit ovat olleet mukana Suomen vaiheissa niin hyvinä, kuin vaikeinakin aikoina. Maamme itsenäistyttyä valtio tunnusti Suomen ortodoksisen hiippakunnan itsenäiseksi kirkoksi vuonna 1918 ja Moskovan patriarkaatti antoi sille oman tunnustuksensa vuonna 1921. Kaksi vuotta tämän jälkeen Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti otti Suomen ortodoksisen kirkon yhteyteensä autonomisena kirkkona.

Talvi- ja jatkosota olivat erittäin raskaita Suomelle ja ortodoksiselle kirkolle. Kirkko menetti suuren osan omaisuudestaan ja valtava määrä sen jäseniä lähti evakkoon luovutetusta Karjalasta ja Petsamosta. Pariisin rauhansopimuksen mukaisen rajan taakse jäi yhteensä 18 ortodoksista seurakuntaa.

Kuopioon oli rakennettu ensimmäinen ortodoksinen kirkko, hyvin kaunis Pyhän Nikolaoksen katedraali 1904, joten ortodoksisuus oli näkyvä osa kaupungin ilmettä jo ennen itsenäistymistä. Kehitys, jonka myötä Kuopio tuli ortodoksisen kirkon pääpaikaksi, sai kuitenkin alkunsa sodista. Karjalasta paenneet asutettiin eri puolille maata ja Kuopioon ja sen lähialueille saapui paljon ortodokseja. Alkoi jälleenrakentaminen.

Valtion varoin pystytettiin 13 kirkkoa ja 44 rukoushuonetta eli tsasounaa. Ensimmäisenä niin sanottuna jälleenrakennuskirkkona valmistui Jyväskylään Kristuksen ylösnousemuksen kirkko vuonna 1954. Ortodoksisen kirkon keskuspaikaksi tuli Kuopio. Nyt täällä sijaitsevat ortodoksisen kirkkomuseon lisäksi arkkipiispanistuin, kirkollishallituksen virasto ja aiemmin myös pappisseminaari.

Suomen nostamiksi sodan tuhoista, sotakorvauksista ja evakkojen oman paikan löytämiseksi työn teki sukupolvi, joka ansaitsee erityisen kunnioituksemme. Kunnioitus Suomen jälleenrakentajia ja evakkoja kohtaan toteutuu ortodoksisen kirkkomuseon pihapiiriin pystytetyssä Herman Joutsenen Evakkotie (1989) – veistoksessa. Sama kiitollisuuden tunne kiinnittyy päätöksiin ja työhön, joilla ortodoksinen kirkkomuseo saatiin Kuopioon.

Korkeasti pyhitetty metropoliitta

Kun puhutaan evakkojen asuttamisesta, on maassamme syytä pieneen ylpeyteen. Suomi onnistui toisen maailmansodan jälkeen yli 400 000 siirtokarjalaisen nopeassa asutustoiminnassa hyvin. Menetetyn Karjalan väestön asuttaminen toi Savoon ja Kuopioon karjalaista ja ortodoksista väestöä, joka merkittävällä tavalla lisäsi alueemme monikulttuurisuutta ja toi luterilaisen valtauskonnon oheen ortodoksisen uskonnon ja sen traditiot.

Uskontojen, uskontokuntien ja uskonnon harjoittajien rauhallinen ja toisten uskoa kunnioittava rinnakkaiselo Kuopiossa ja kaikkialla Suomessa on esimerkki, josta voimme vain toivoa, että maailmalla otetaan oppia.

Uskonnonvapaus, ympäristökysymykset, uskontojen välinen vuoropuhelu ja ihmisoikeudet ovat asioita, joiden vuoksi on ortodoksisen kirkon piirissä tehty paljon kansainvälistä työtä, mutta tuleva työnsarka näyttää loputtomalta.

Arvoisat juhlavieraat

Ortodoksinen kirkkomuseomme on nimetty Riisaksi, mikä tarkoittaa ikonia pukevaa ja suojaavaa vaippaa. Nykyisin ikoni mielletään erityisesti ortodoksisen kirkon ja uskon

symboliksi, mutta ennen kristikunnan jakautumista idän ja lännen kirkoiksi vuonna 1054 oli ikonin hengellinen merkitys molemmille yhteinen.

Ikoni ei ole vain kirkkotaidetta, vaan sillä on tärkeä liturginen tehtävä. Ikoni ilmaisee kuvana sen, minkä pyhät kirjoitukset ilmaisevat sanana. Ikonia voidaan kutsua ikkunaksi ikuisuuteen. Se ei kuitenkaan ole passiivinen ikkuna, vaan kuten venäläinen filosofi Jevgeni Trubetskoi on sanonut, me emme katso ikonia vaan ikoni katsoo meitä. Ikonin edessä tulee odottaa nöyrästi, että se puhuttelee rukoilijaa.

On tärkeää havaita, että ikonista on jälleen tulossa uskovia yhdistävä, ei erottava tekijä. Ikonien keräily on yleistynyt ja muutkin kuin ortodoksit käyvät ikonimaalauskursseja. Ikonit ja ikonimaalaus onkin edistänyt merkittävästi ekumeenista yhteydenpitoa maassamme.

Korkeasti pyhitetty metropoliitta, kunnioitetut juhlavieraat

Riisalla on valtava merkitys Kuopion ja koko Suomen kulttuuri- ja museokentälle. Tiedämme tutkimuksista ja selvityksistä, että kaupunkien ja alueiden välisessä kilpailussa kuntalaiset arvostavat kulttuuritapahtumia, taidelaitoksia ja museoita. Kuopio on onnistunut edellisen viiden vuoden aikana kasvattamaan väestömääräänsä ja lisäämään tunnettuuttaan vetovoimaisena kaupunkina.

Ainutlaatuisella tavalla kirkkotekstiilejä ja muuta pyhää esineistöä näytteille asettava Riisa tulee paitsi nostamaan Kuopion kulttuuri- ja museokentän tähdeksi, myös lisäämään kaupunkimme kansainvälisyyttä ja edistämään suvaitsevaisuutta. Ainutlaatuisen kokoelman esillepanoon on panostettu uusilla tekniikoilla ja luovalla otteella, joten meillä on ilo kutsua niin kotimaiset, kuin ulkomaiset vieraamme tervetulleiksi Kuopioon ja Suomen ortodoksiseen kirkkomuseoon – Riisaan.

Ladies and gentlemen, dear guest

Representing the city of Kuopio and the inhabitants of Kuopio we are delighted and humbled of the opportunity to have such prestigious guests and to celebrate the opening of our cherished museum together. Thank you for sharing this great day with us.
11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »