Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle

28.09.2018

Valtion ensi vuoden budjettiin liittyvien talousarvioaloitteiden jättöaika on päättynyt. Keskustan kuopiolainen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Markku Rossi jätti eduskunnalle useita Pohjois-Savoa koskevia talousarvioaloitteita. Rossin mukaan aloitteiden painopistealueina on vesistöihin ja vaelluskaloihin, kulttuuriin sekä tiestöön liittyvät hankkeet.

Nilsiän reitin kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin ja kalateihin Rossi esittää valtion budjettiin 400 000 euron määrärahaa. Nilsiän reitti on Kallaveden reitin keskimmäinen latvaosa ja kuuluu Vuoksen vesistöön. Reitillä on kolme sulkukanavaa ja viisi vesivoimalaa, joten se on voimakkaasti vesivoiman ja vesiliikenteen takia säännöstelty ja kalojen vaellusreitit ovatkin puuttuvien kalateiden takia pääosin katkenneet.

Toisessa aloitteessa Rossi esittää Konnekosken kunnostukeen 100 000 euroa. Uomakunnostuksen tavoitteena on palauttaa Konnekoski mahdollisimman luonnonmukaiseksi koko uoman matkalla. Samalla luodaan järvitaimenelle ja siialle lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistaminen –hankkeessa on selvitetty ja tehty suunnitelmat Konnekosken kalataloudelliselle kunnostukselle sekä pienvenekanavalle. Hankkeille ollaan hakemassa erillisiä lupia Aluehallintovirastolta.

- Vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden ylläpito edellyttää kiireellisiä toimenpiteitä kantojen luonnonkierron vahvistamiseksi. Esimerkiksi Vuoksen vesistössä esiintyvä järvilohi luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Vahvistuneilla vaelluskalakannoilla on myös huomattavaa matkailu- ja virkistysarvoa. Hankkeet edistäisivät Etelä-Konneveden kansallispuiston sekä Tahkon alueen mahdollisuuksia, Rossi perustelee aloitteitaan.

Kulttuuriaiheisissa talousarvioaloitteissa Rossi esittää rahoitusta Rautalammin museon korjaukseen sekä Kuopio tanssii ja soi –festivaalin juhlavuoden toteutukseen.

- Rautalammin museo tekee tärkeää työtä Rautalammin emäpitäjän menneisyyden ja paikkakunnan nykyisyyden tallentajana. Arkkitehti Toivo Anttilan suunnittelema museon komea päärakennus kaipaa isohkoja remontteja, joihin säätiöllä ei ole mahdollisuuksia ilman julkista tukea. Rautalampilaisen ja laajemminkin savolaisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi tarvitaan valtion tukea, Rossi taustoittaa aloitettaan 650 000 euron määrärahasta 80 vuotiaalle museolle.

Kuopio tanssii ja soi –tanssitaidefestivaalin 50-vuotisjuhlavuoden määrärahaesitys on 100 000 euroa.

Tiestöön ja liikenteeseen liittyvissä aloitteissa Rossi esittää muun muassa Muuruveden taajamateiden parantamista ja kevyen liikenteen väylää sekä Maaningan ns. Maitotie-hankkeelle.

- Muuruvedellä kulkevien Keskustien ja Rantatien pohjarakenne on heikko, joka on aiheuttanut päällystevaurioita. Ongelmana on myös kevyen liikenteen väylän puuttuminen ja huonot näkyvyydet. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kunnostukset ja uusi kevyen liikenteen väylä olisivat tarpeen, Rossi kertoo.

Tiesuunnitelmassa hankkeen kustannuksiksi on arvioitu noin 1,3 - 1,6 miljoonaa euroa. Rossin esitys valtion osallistumisesta on 800 000 euroa.

Kuopion Maaningalla sijaitseville Mustavirrantien (Mt 5571), Haatalantien (Mt 16205) ja Tuovilanlahdentien (Mt 16172) kunnostuksiin esitys on myös 800 000 euroa.

- Tiet ovat rapautuneet huonoon kuntoon ja alueen elinkeinoelämän tarpeet sekä liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttävät teiden kunnostusta, Rossi perustelee.

Mustavirrantien, Haatalantien ja Tuovilanlahdentien varrella tai sen välittömässä läheisyydessä on 11 maitotilaa. Lisäksi alueella on lihantuotantoa, metsätiloja sekä suurehkoja kasvin- ja viljanviljelytiloja. Lisäksi teillä on normaalia päivittäistä työmatka- ja asiointiliikennettä ja koulukuljetuksia.

Talousarvioaloite on kansanedustajan tekemä aloite, joka sisältää ehdotuksen valtion talousarvioon lisättävästä tai siitä poistettavasta määrärahasta tai muusta päätöksestä. Talousarvioaloitteet tehdään ja käsitellään kunkin vuoden talousarvioesityksen yhteydessä.

TAA 501/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Nilsiän reitin kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin ja kalateihin

TAA 500/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Konnekosken kunnostamiseen Rautalammilla

TAA 499/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Rautalammin museon korjaukseen

TAA 498/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan  lisäämisestä  Kuopio  tanssii ja soi -tapahtuman juhlavuoden järjestämiseen

TAA 505/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Muuruveden taajamateiden parantamiseen maanteillä 5661 ja 5662 Kuopiossa

TAA 506/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mustavirrantien, Haatalantien ja Tuovilanlahdentien kunnostuksiin Maaningalla

TAA 502/2018 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lieteniementien (maantie 16151) kunnostukseen Sisä-Savossa

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »