Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä

19.10.2018

Hyvä ystävä!

Hallituksen työllisyyspolitiikka ja esitys irtisanomislain muutoksesta ovat kuumentaneet niin yleistä poliittista keskustelua, työmarkkinatilannetta ja eduskuntaa pitkin syksyä. Valitettavasti asian mittasuhteet ovat menettäneet merkityksensä jo kauan sitten. Mistä on kyse?
 
Sipilän hallituksen keskeisimpiä tavoitteita on työllisyyden parantaminen ja julkisen talouden vahvistaminen. Tässä se on onnistunutkin historiallisen hyvin. Työllisyysaste on lähes tavoitteena olleen 72 prosenttia. Kun viime kaudella yli 100 000 ihmistä joutui työttömäksi, tämän vaalikauden aikana työssäkäyvien määrä on kasvanut yli 115 00 ihmisellä. Lukemattomassa suomalaisessa perheessä on aikaisempaa huomattavasti parempi tilanne, kun isät ja äidit ovat saaneet töitä.
 
Tämä muutos kehityksessä ei ole itsestään selvyys. Maailman talous kasvoi kyllä 2011 – 2015 vuosien aikanakin. Mutta silloin Suomessa ei päästy kiinni kasvuun vaan talous supistui vuosi vuodelta ja työttömiä tuli jatkuvasti lisää. Ennusteet tulevaisuudesta Sipilän hallituksen aloittaessa eivät olleet kummoiset ja moni ekonomisti arvioi, ettei hallitus pääse tavoitteisiinsa. Toisin on käynyt.
 
Keskustajohtoisen hallituksen politiikka on todistetusti toiminut ja nostanut Suomen suosta. Toimia on ollut isoja ja pieniä. Kilpailukykysopimus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa on tuonut arviolta 30 000 – 40 000 uutta työpaikkaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan hallituksen muilla päätöksillä saavutetaan 33 000 -  42 000 työpaikan lisäys. Ratkaisut ovat olleet kipeitä, mutta ovat tuoneet leivän yhä useamman perheen pöytään ja tasapainottaneet julkista taloutta, siis vähentäneet velkaantumista. Se on pidemmällä aikavälillä köyhän paras turva.
 
Vaikka olemme noususuhdanteen huipulla pitkän kasvujakson jäljiltä, on Suomessa edelleen verraten korkea työttömyys ja alhainen työllisyys. Samaan aikaan on auki entistä enemmän avoimia työpaikkoja. Ongelma on rakenteellinen – työ ja tekijänsä eivät kohtaa riittävän hyvin. Helppoja keinoja edelleen työttömänä olevien saamiseksi töihin ei ole. Vaikka työntekijä palkataan tarpeeseen, on rekrytointi aina myös riski työnantajalle.
 
Jokaisen halukkaan saamiseksi töihin ja julkisten palveluiden sekä tulonsiirtojen turvaamiseksi työllistämiskynnystä tulisi madaltaa monin eri keinoin. Suurin osa suomalaisista yrityksistä on pieniä yrityksiä, joissa on isoin potentiaali työpaikkojen luomiseen. Pieni yritys ei kestä niin hyvin virhettä rekrytoinnissa kuin iso yritys ja siksi useimmissa kehittyneissä maissa on tätä riskiä pienennetty mikroyritysten kohdalla.
 
Hallituksen esityksessä tavoitteena on siis helpottaa työllistämistä alentamalla irtisanomiskynnystä henkilöön liittyvien perusteiden osalta pienissä yrityksissä. Nykyisin suurin osa työpaikoista syntyy pieniin yrityksiin. Muutos voi vaikuttaa myös yritysten halukkuuteen tarjota pysyviä töitä ja vähentää esimerkiksi vuokratyön ja määräaikaisten sopimusten käyttöä.
 
Jatkossakaan irtisanomisista ei ole tulossa villiä länttä tai mielivaltaa kuten pelottelukampanjoissa on valheellisesti annettu ymmärtää. Vähäiset velvoitteiden laiminlyönnit tai rikkomukset eivät oikeuta irtisanomiseen. Edelleen työnantajan on annettava varoitus ennen irtisanomista ja työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä.
 
Käytännössä säännös voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi silloin, kun työntekijä ei noudata työaikoja, laiminlyö työnantajan määräämiä työtehtäviä tai suorittaa niitä ohjeiden vastaisesti. Nykylain mukaisia kielletyt irtisanomisperusteet säilyvät ennallaan myös pienissä yrityksissä.
 
On syytä muistaa, että Sipilän hallitus on tehnyt myös useita työntekijöiden ja työttömien asemaa parantavia uudistuksia. Naisten työmarkkina-asemaa on parannettu äitien työnantajille maksettavalla 2 500 euron perhevapaakorvauksella. Irtisanotuille on tullut mahdollisuus työnantajan kustantamaan muutosturvakoulutukseen ja työterveydenhuoltoon. Nollatyösopimusten pelisääntöjä on tarkennettu. Työttömyysetuutta voidaan maksaa neljän kuukauden ajan yritystoimintaa aloitettaessa. Alimpia vanhempainpäivärahoja on korotettu. Muutamia mainitakseni.
 
Työllistämiskynnyksen alentaminen parantaa työttömän ja pienyrittäjän asemaa. He eivät ole edustettuina työmarkkinaneuvotteluissa. Poliittisen päättäjän on pidettävä huoli heistäkin. Hallituksen ainoa tavoite on uusien työpaikkojen mahdollistaminen.
 
Suomi on sopimusyhteiskunta, mutta myös kansanvalta, jossa valtiovaltaa edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Päätöksiä ei voi jättää tekemättä siksi, että työmarkkinaosapuolet eivät ole keskustelujen ja neuvottelujen jälkeen löytäneet yhteistä näkemystä. Hallituksella ja eduskunnalla on valta ja vastuu huolehtia työttömistä, työpaikkojen luomisen edellytyksistä ja tehdä päätökset.
 
Poliittiset lakot ovat Suomessa sallittuja ja ay-liikkeellä on oikeus ajaa jäsenistönsä etua. Suhteellisuuden taju tulisi kuitenkin säilyttää ja käyttää työmarkkinapoliittisia keinoja vastuullisesti minimoiden yksilöille ja yhteiskunnalle koituva haitta. Vastuullista on sekin, ettei asemaa ja työkaluja käytetä hyväksi ulkopuolisten asioiden kuten poliittisten puolueiden kannatukseen vaikuttamiseksi. Näyttää siltä, että ay-liikkeen sdp-vetoinen johto on unohtanut sekä vastuullisuuden että suhteellisuuden kiivailemalla lakkojen, ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen kanssa.

Budjettipoiminta: rintamaveteraaneille samat kotiin vietävät palvelut kuin sotainvalideille
 
Eduskunta käsittelee valiokunnissa tällä hetkellä valtion vuoden 2019 talousarvioesitystä. Veteraanien tukemiseen on käytettävissä ensi vuonna 28,7 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluneena vuonna. Määrärahojen nousu johtuu pääasiassa siitä, että jatkossa rintamaveteraaneille kohdennetaan samat kotiin vietävät palvelut kuin sotainvalideille 1.11.2019 lukien. Tämä on oikeudenmukaisuusteko.
 
Markku Rossi

Tilaa Markun uutiskirje tästä!

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »