Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota

10.09.2015
Hyvä ystävä!

Eduskunta on aloittanut syysistuntokautensa. Vielä alkuviikosta syytettiin, että hallitukselta puuttuu konkreettiset esitykset. Nyt tätä valitusta ei enää kuulu.

Talouden talvisota

Talvisodan aikaan syntyi legendaarinen sanonta: Kaveria ei jätetä!  Tämän päivän talouden talvisodassa ay-liikkeen menettely on: Kaverille ei jätetä!

Suomen talouden kokonaiskuva on niin synkkä, että nyt on toimittava. Edellisten hallitusten jahkailua ei voida enää jatkaa.

Ja näin Juha Sipilän johtama keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen uudistushallitus on tehnyt. Hallitus tekee mitä sanoo – eikä vatuloi!

Maassa on yli 400.000 työtöntä ja vienti on koko ajan alavireinen. Kilpailukyky yskii. Valtio ja kunnat velkaantuvat koko ajan lisää. Maata uhkaa luottoluokituksen aleneminen, mikä vaikuttaisi saman tien yleiseen korkotasoon. Tähän on saatava muutos – sitä keskusta lupasi myös vaaleissa.

Kun yhteiskuntasopimus kaadettiin lähinnä SAK:n toimesta, niin nyt mennään niillä lääkkeillä, jotka muutoin ovat hallituksen ja eduskunnan päätettävissä. Kuvaavaa on, että suurin parku on sopimusoikeudesta eli siitä, kuka saa päättää isänmaan asioista!

Kokonaisvastuu suomalaisen yhteiskunnan asioista kuuluu eduskunnalle ja maan hallitukselle.

Sen vuoksi Sipilän hallitus on tehnyt esitykset kilpailukyvyn lisäämisestä ja ensi vuoden valtion talousarviosta.

Näissä ratkaisuissa kaikki pääsevät tai joutuvat kantamaan osansa – niin varakkaammat kuin pienituloisemmat.

Vahvojen päätösten taustalla talouden iso kuva

Tämä on seitsemäs vuosi peräjälkeen kun valtio ottaa velkaa. Takana on kolme taantumavuotta ja kuluvasta vuodesta uhkaa tulla neljäs. Valtion velka nousee ensi vuonna 106 miljardiin euroon, joka on 50 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ennätystyöttömyys pahenee ollen lähellä 10 prosenttia kuluvana vuonna. Vienti ei vedä eikä Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Tulevaisuudessa väestön ikääntyminen lisää julkisen talouden menoja ja vähentää työllisten määrää.

Suomen kestävyysvaje on noin 10 miljardia euroa. Sipilän hallitus ratkoo tätä haastetta kolmella päälinjalla: sopeutusta tehdään neljän miljardin edestä, rakenneuudistuksia (mm. sote-uudistus ja kuntien velvoitteiden karsiminen) neljän miljardin edestä ja loput vajeesta kurotaan umpeen kilpailukyvyn 15 prosentin parantamisella.

Kilpailukyvyn parantaminen perustuu myös kolmeen osioon: kustannuskilpailukyvyn parantaminen 5 % (yhteiskuntasopimus tai sen korvaavat toimet), palkkamaltti 5 % ja tuottavuuden parantaminen 5 %. Tavoitteena on työllisyysasteen nosto 72 prosenttiin, 110 000 henkilöä enemmän työllisinä ja velaksi elämisen lopettaminen vuoteen 2021 mennessä.

Viime ja tällä viikolla olemme saaneet kuulla miten Sipilän hallitus toimii tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen muutosohjelmalla, kustannuskilpailukyvyn parantamisella sekä sopeutuksilla syntyy kasvua, työpaikkoja ja velkaantuminen lopetetaan.

Budjettiratkaisulla myös oikeudenmukaisuutta

Ensi vuoden budjetti tuo säästöjen lisäksi myös oikeudenmukaisuutta ja satsauksia. Näitä ovat esimerkiksi takuueläkkeen korotus, sisäiseen turvallisuuden parantaminen (mm. Poliisin määrärahat), maanpuolustuksen vahvistaminen ja lisäys lapsiperheiden kotiapuun sekä lastensuojeluun.

Työn verotusta ja autoveroa kevennetään, Yle-veroa eivät joudu enää maksamaan 300 000 pienituloisinta, mutta suurituloisten verotus kiristyy kun solidaarisuusveron tulojen alarajaa lasketaan ja ylempää pääomaveroa nostetaan. Eläkeläisten asumislisän heikennystä lievennettiin budjettiriihessä 30 miljoonalla eurolla.

Säästöjä kohdistuu mm. indeksikorotuksiin, kehitysyhteistyöhön, opetukseen, elinkeinoelämän tukiin ja hallintoon. Verotuksessa kiristyksiä tulee mm. tupakkaveroon, lämmitysveroon ja ajoneuvoveroon.

Kuluvan vuoden lisätalousarviossa satsataan 25 milj. euroa työllisyyden parantamiseen, lisätään Poliisin ja Maahanmuuttoviraston resursseja turvapaikkapäätöksenteon sujuvuudeksi sekä varmistetaan ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilun jatkuminen vuoden loppuun asti. Lisäksi tärkeänä toimenpiteenä maatalouden kannattavuuden ja maatilojen maksuvalmiuden turvaamiseen vaikeana aikana satsataan 20 milj. euroa.


Paremmalla kilpailukyvyllä lisää työpaikkoja

Työllisyyden parantamiseksi hallitus teki itse ratkaisut kilpailukykyä parantavista toimista kun yhteiskuntasopimus kariutui. Kuten Juha Sipilä on kertonut, päätökset olivat sellaisia, joita kukaan ei olisi ikinä halunnut joutua tekemään. Poikkeuksellinen tilanne vaati poikkeuksellisia toimia.

Yhteiskuntasopimus oli ensisijainen tavoite, jolloin keinot olisivat olleet suurempaan joukkoon kohdistuvina laveampia ja hillitympiä. Työmarkkinajärjestöt, eritoten SAK, eivät kuitenkaan kyenneet sopimiseen. Päätöksenteko ja vastuu jäivät yksin hallitukselle.

Hallituksen säästöt kohdistuvat vääjäämättä eniten julkisia palveluita käyttäviin ja tulonsiirtoja saaviin, kuten eläkeläisiin, opiskelijoihin ja työttömiin. On oikeus ja kohtuus, että myös palkansaajat osallistuvat yhteisiin talkoisiin omalla panoksellaan. Siksi oli tärkeää, että esimerkiksi arvonlisäveron rajut korotukset vältettiin, koska se olisi iskenyt kipeimmin kaikista pienituloisimpiin. Selväksi on käynyt, että saavutetuista eduista luopuminen ei ole helppoa.

Palkansaajat hyötyvät myös hallituksen ratkaisuista. Muutosturva paranee irtisanottavan oikeudella työllistymistä edistävään valmennukseen ja työterveyshuollon jatkumisella puolen vuoden ajan työsuhteen päätyttyä. Erityisen tärkeätä on nuorten naisten työllistymisen edistäminen perhevapaakustannusten tasaamisella. Se tapahtuu 2500 euron kertakorvauksella työnantajalle kun perhevapaalle jäävä palaa töihin samalle työnantajalle.

Jos esitetyillä keinoilla kilpailukyky paranee riittävästi ja lisäksi syntyy riittävän maltilliset palkkaratkaisut, tulee hallitus vastaan miljardin euron veronkevennyksillä sekä 1,5 miljardin euron ehdollisten säästöjen ja veronkorotusten perumisella.
   
Muutosohjelmalla uudistumista ja teitä kuntoon

Hallituksen muutosohjelma kostuu viiden strategisen painopisteen kärkihankkeista sekä reformeista eli rakenteellisista uudistuksista. Kärkihankkeita on 26, joita toteutetaan 80 eri toimenpiteellä. Kärkihankkeisiin ja infran korjausvelan lyhentämiseen käytetään panostuksia yhteensä 1,6 miljardia euroa.

Panostukset kohdistuvat painopistealueittain: työllisyys ja kilpailukyky 170 milj. euroa, osaaminen ja koulutus 300 milj. euroa, hyvinvointi ja terveys 130 milj. euroa, biotalous ja puhtaat ratkaisut 300 milj. euroa sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 100 milj. euroa. Korjausvelan lyhentämiseen eli liikenneinfraan käytetään 600 milj. euroa.

Reformeita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, tulevaisuuden kunta, aluehallinnon uudistaminen sekä keskushallinnon uudistaminen.
 


Kesän aikana tapahtunutta


Voimia ja hyvää syksyä toivottaen!

Markku Rossi

Tilaa Markun uutiskirje sähköpostiisi täältä.

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »