Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference

24.06.2015


WHO European Healthy Cities Network Annual Business and Technical Conference,
Opening Session 24.6. klo 9.00 Markku Rossi

(in english below)
 

Arvoisa ministeri, arvoisa WHO:n johtaja, kunnioitetut konferenssivieraat!

Tervetuloa Järvi-Suomen (Lake Land) pääkaupunkiin, Kuopioon. Kuopio on kaikista WHO:n Healthy Cities – verkostoon kuuluvista 99 kaupungista pohjoisin ja WHO teki oivallisen päätöksen pitäessään konferenssissa täällä. Olemme Kuopiossa panostaneet tosissamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja olemme sitoutuneet yhteistyöhön ja koordinaatioon WHO:n kanssa, sekä yhteisten linjausten toimeenpanoon. Lisäksi olemme kansainvälisiin vieraisiin tottunut kaupunki.

Kesäisin kaupungissamme järjestetään Kuopio Tanssii ja Soi – festivaali, jonka tanssia ja kulttuuria seuraavat aikakauslehdet ympäri maailman noteeraavat yhdeksi tärkeimmistä tanssitapahtumista. Kansainvälistä parhaimmistoa edustavat tanssitaiteilijat onnistuivat jälleen kerran yllättämään yleisön esitysten korkealla tasolla. Tänä vuonna 46. kertaa järjestetty Kuopio ja Tanssii Soi on tehnyt valtavan hyvää kaupunkimme imagolla kansainvälisesti tunnettuna kulttuurikaupunkina.

Huhtikuussa Kuopiolle koitti myös pitkään odotettu päivä, kun vuosia remontin vuoksi suljettuna ollut Suomen Ortodoksinen Kirkkomuseo Riisa pääsi jälleen avaamaan ovensa ja näyttelynsä yleisölle. Ortodoksisella uskolla on pitkät perinteet Suomessa ja Kuopio on ortodoksisuuden pääpaikka maassamme. Uskon, että ainutlaatuinen mahdollisuus päästä näkemään ortodoksisen kirkon aarteita tuo Kuopioon paljon kansainvälisiä matkailijoita ja jopa edesauttaa uskontokuntien välistä vuoropuhelua, yhteisymmärrystä ja keskinäistä kunnioitusta.

Hyvät kuulijat!

Suomessa järjestettiin eduskuntavaalit huhtikuussa ja paitsi Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, myös kansanedustajana koen, että minun on lyhyesti avattava teille Suomen poliittista tilannetta. Hallitus muodostettiin eduskunnan suurimmaksi puolueeksi nousseen Keskustan, aiemman pääministeripuolue Kokoomuksen ja ensimmäistä kertaa hallituksen nousseen Perussuomalaisten varaan.

Minulla on ilo tuntea pääministeriksi valittu Juha Sipilä henkilökohtaisesti ja tiedän hänen olevan määrätietoinen henkilö. WHO:ta ja arvoisia päätöksentekijöitä muista maista varmasti kiinnostaa, kuinka Suomi aikoo toteuttaa kunnianhimoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen. Hallitusohjelmaa kirjoitettaessa sovittiin, että sote-ratkaisut tehdään maakuntamallin pohjalta, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirretään kunnilta suuremmille harteille, maakuntien kokoisille yksiköille.

Tähän asti Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on ollut kuntien vastuulla. Kuntien koko vaihtelee alle tuhannen asukkaan Luhangasta ja Lestijärvestä yli 600 000 asukkaan Helsinkiin. Kuopio on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki 111 000 asukkaallaan. Paitsi kuntien koko, myös niiden väestörakenne ja väestön terveydenhuollon tarve vaihtelee paljon. Näihin haasteisiin sote-uudistuksella tartutaan.

Perussuomalaisten nousu hallituspuolueeksi on aiheuttanut jonkin verran kohua kansainvälisessäkin mediassa. Mielestäni häly on jossain määrin liioiteltua. Perussuomalaiset ei ole samanlainen äärioikeistopuolue kuin joissain muissa maissa nousseet populistipuolueet, vaan maltillinen ja yhteistyökykyinen puolue. Suomessa on myös tapana tuoda uudet yhteiskunnalliset liikkeet, ehkä äärimmäisetkin, mukaan päätöksentekoon ja vastuuseen. Kommunistinen SKDL, Perussuomalaisten edeltäjä SMP ja radikaaliympäristöpuolue Vihreät ovat kaikki aikanaan päässeet tai joutuneet hallitusvastuuseen. Ja se on mielestäni suomalaisen yhteiskunnan vahvuus.

Arvoisat päätöksentekijät ja asiantuntijat!

Kuopio on monille teistä tuttu kaupunki aiemmista seminaareista, jotkut ovat täällä ensimmäistä kertaa. Toivon, että teillä on kaikilla mahdollisuus tutustua järvien ympäröimän kaupunkimme elämään ja puhtaaseen luontoon. Yksi suosituimmista ulkoilupaikoista Kuopiossa on Puijo, jonka mäkinen maasto tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan. Huomenna pääsemme näkemään monelle kuopiolaiselle rakkaan Puijon yläilmoista käsin, kun nautimme illallista Puijon tornissa.

Kauniin luonnon ohella Kuopiosta löytyy timantinkovaa osaamista, erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja niitä tukevan teknologian osa-alueilla. Kuopion kaupungilla on kunnianhimoisia hankkeita, jotka olemme koonneet yhden otsikon ”Terve Kuopio” alle. Toiminnan tavoitteena on rakentaa kaupungista lähialueineen merkittävä eurooppalainen hyvinvointiosaamisen keskus. Osaamista ja vahvuutta luovat hyvinvointiin keskittyneet Kuopion yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Hyvät ystävät!

En malta itsekään odottaa, että pääsen kuuntelemaan konferenssin antia tarkemmin. Toivotan teille kaikille mielenkiintoista ja ajattelemaan haastavaa konferenssia. Toivottavasti saatte täältä myös inspiraation ja sitoutumisen viedä parhaita ajatuksia ja käytäntöjä kotikaupunkeihinne.

Vielä toistamiseen, tervetuloa Kuopioon!


---

Annual Business and Technical Conference of the WHO European Healthy Cities Network Opening Session, 24 June at 9am, Markku Rossi
 
Minister, Director, Ladies and Gentlemen!
 
Welcome to Kuopio, the capital of Lakeland. Of all the 99 cities belonging to the WHO  European Healthy Cities Network, Kuopio is the most northerly, and the WHO made an excellent decision in holding this conference here. In Kuopio, we have invested seriously in health and wellness promotion and we are committed to cooperation and coordination with the WHO and the implementation of common policies. We are also a city used to international visitors.
 
Every summer, our city holds the Kuopio Dance Festival, rated by dance and culture magazines all over the world as one of the most important dance events.
 
Earlier this month, dance artists among the international elite managed once again to surprise audiences with the quality of their performances.
 
Held for the forty-sixth time this year, the Kuopio Dance Festival has done a huge amount for our city's international image as a city of culture.
 
In April, a long-awaited day dawned for Kuopio when, after many years of renovation, the Orthodox Church Museum of Finland was able to reopen its doors and exhibition to the public. The Orthodox faith has a long tradition in Finland, and the headquarters of the Finnish Orthodox Church is in Kuopio.
 
I believe that the unique opportunity to see treasures of the Orthodox Church will bring many visitors to Kuopio from abroad and will even promote dialogue, mutual understanding and respect between religions.
 
Dear listeners!
 
A general election was held in Finland in April, and, both as Chairman of Kuopio City Council and as a Member of Parliament, I feel I should briefly explain the political situation in Finland.
 
A government was formed by a coalition of the biggest party after the election, the Centre Party, the previous prime ministerial party, the National Coalition Party, and, entering government for the first time, the Finns Party.
I have the pleasure of knowing the new Prime Minister, Juha Sipilä, personally and know him to be a determined man. I am sure that the WHO and the distinguished decision-makers from other countries at this conference are interested in how Finland intends to implement the ambitious reform of health and social services.
 
When the government's programme was being formulated, it was agreed that the issues of health and social care provision would be resolved on the basis of a provincial model – in other words, the responsibility for health and social care will be transferred from the municipalities to broader shoulders, units corresponding in size to the provinces.
 
Up to now, responsibility for the provision of health and social care services in Finland has lain with the municipalities. The municipalities range in size from Luhanka and Lestijärvi with less than a thousand inhabitants to Helsinki with more than 600,000 inhabitants. Kuopio is the eighth biggest city in Finland with a population of 111,000 [one hundred and eleven thousand]. Besides their size, municipalities also vary greatly in their age structure and healthcare needs. These are the challenges that the health and social service reform is addressing.
 
The rise of the Finns Party into government has caused a bit of a stir in foreign media, too. I think the fuss is somewhat exaggerated. The Finns Party is not an extreme right-wing party like successful populist parties in some other countries, but rather a moderate party capable of cooperation.
 
It is also usual in Finland to bring new social movements, perhaps even extreme
ones, into decision-making and give them responsibility.
 
The Communist SKDL, the Finnish Rural Party – the predecessor of the Finns Party – and the radical environmental party, the Greens, have all at times had the chance to enter, or ended up in, government.
 
And that, to my mind, is a strength of Finnish society.
 
Ladies and Gentlemen!
 
To many of you, Kuopio is a familiar city from previous seminars, others of you are here for the first time. I hope that all of you will have a chance to see the life and unspoilt nature of our lake-surrounded city. One of the most popular places for outdoor recreation in Kuopio is Puijo, whose hilly terrain provides opportunities for a wide range of physical activities.
 
Puijo is dear to many people in Kuopio, and tomorrow we will be able to see Puijo from on
high when we have dinner in the Puijo Tower.
 
In addition to its beautiful scenery, Kuopio has rock-solid expertise, especially in the areas of health and wellness promotion and the related supporting technology. The City of Kuopio has ambitious projects that we have put together under the umbrella of "Healthy Kuopio".
 
The goal is to develop the city and its neighbouring areas into a European hub of health and wellness expertise. Solid expertise is created by the health and wellness-focused University of Eastern Finland, Kuopio University Hospital and the Savonia University of Applied Sciences.
 
Dear friends!
 
I myself can't wait to hear the conference presentations. I wish all of you an interesting and thought-provoking conference. I hope that you will also find the inspiration and commitment to take the best ideas and practices back to your home towns.
 
Once again, welcome to Kuopio!
 

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »