Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä

24.10.2016

Mielenterveyspäivät
Avauspuhe, kirjasto, 24.10.2016 kello 13.00
Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Markku Rossi

Arvoisat seminaarivieraat!

Lämpimästi tervetuloa Kuopioon! Mielenterveyteen liittyvien kysymysten pohtiminen ja ongelmien ratkominen on äärimmäisen tärkeää ja olen iloinen, että näin suurella joukolla käydään asioita käsittelemään. Vahvaa asiantuntemusta on koolla ja näyttäisi siltä, että erittäin mielenkiintoiset neljä seminaaripäivää on meillä edessämme.

Tämän vuoden mielenterveyspäivien teemat ovat hyvin valitut. Talous, hyvinvointi ja tulevaisuus ansaitsevat ehdottomasti asiantuntijoiden ja

päätöksentekijöiden huomion. Ne myös nivoutuvat yhteen monella tavalla. Toimiva ja elinvoimainen talous auttaa luomaan hyvinvointia, joka takaa mielekkään tulevaisuuden nuorille ja vähän iäkkäämmillekin.

Talouden saralla työllisyys ja työttömyys ovat aivan avainasemassa, kun taloutta yritetään saada liikkeelle. Työttömyys vähentää verotuloja – sekä kunnan että valtion – heikentää bruttokansantuotetta, ostovoiman laskun kautta vie asiakasvirtoja yrityksiltä ja pitkittyessään syö yksilön työkykyä, osaamista ja yleistä inhimillistä onnellisuutta. Kaikki ratkaisut vähentää työttömyyttä ovatkin sekä talouden, että mielenterveyden kannalta kullanarvoisia.

Kuopion työttömyyskehitys on lähtenyt muun maan tavoin laskuun. Elokuussa 2016 Kuopion työttömyys oli 12,8 % mikä oli hivenen alle maan keskiarvon. Yleisen työttömyyden ohella erityisesti nuorisotyöttömyys on laskussa. Yleisestä työttömyyskehityksestä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys on Kuopiossa edelleen vahvassa 18 % vuosikasvussa.

Alueen työllisyyden hoidossa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota pitkäaikaistyöttömyyteen ja sen aiheuttamiin hyvinvointi- ja terveysongelmiin. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu näkyy myös kuntataloudessa ja kaupungin maksamissa työmarkkinatukimaksuissa, joissa kuluvana vuonna on ensimmäisen kerran ylitetty miljoonan euron kuukausittainen maksuraja. Kuluvana vuonna työmarkkinatukimaksuja maksetaan Kuopiossa yli 11 miljoonaa euroa.

Kuopio on valittu yhdessä Siilinjärven, Suonenjoen ja Tuusniemen kanssa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan kuuluvaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun. Tässä Kuopion alueen työllisyyskokeilussa on tavoitteena pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Kokeilussa on tarkoitus luoda yhden luukun periaatteella uudenlaisia vaikuttavampia ja asiakaslähtöisiä palvelu- ja toimintamalleja. Kokeiluilla myös valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen. Alueellisten kokeilujen valmistelutyö on kesken sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Tavoitteena kuitenkin on, että kokeiluja päästäisiin käynnistämään vuoden alusta ja kokeilulainsäädäntö saataisiin voimaan alkuvuonna 2017.   

Lahti, Jyväskylä ja Kuopio ovat päättäneet lisätä yhteistyötä työllisyyden edistämisessä. Nämä kaupungit myös toivovat hallituksen kiinnittävän huomiota kaupunkeihin tulevissa ratkaisuissaan. On tärkeää, että maakuntien tehtävät on lainsäädännössä tarkkaan rajattu, lähtökohtana kunnan vahva tehtävä elinvoiman ja työllisyyden kehittäjänä.

Suurilla kaupungeilla on ratkaiseva vaikutus maan kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, elinkeinojen monipuolistumisen ja kansallisen kulttuurin edistäjinä. Suurten kaupunkien verkko vahvistaa koko maan tasapuolista kehitystä. Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit ovat valmiita ottamaan enemmän vastuuta työllisyyden ja yrittäjyyden edistämisessä ja kokeilemaan uusia tapoja työllisyys- ja elinkeinopalvelujen

järjestämisessä. Kaupungit korostavat, että niillä pitää olla työkaluja elinvoiman vahvistamiseksi. On tärkeää, että työkalut ja vastuu ovat samoissa käsissä.

Hyvät kuulijat!

Työttömyyden torjumiseksi on ryhdytty toimeen myös Kuopion kaupungin omilla toimenpiteillä. Ruohonjuuritason työtä tehdään esimerkiksi asukastuvissa. Asukastupien kautta voidaan löytää työkokeilu-, palkkatuki-, tai kuntouttavan työtoiminnan työpaikka. Asukastuvilla työskentelevät asukastupaohjaajat ovat kaupungin vakituisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, jotka toimivat tupatyöntekijöiden työelämäluotseina tuvilla. Asukastuvat ovat myös kuntalaisten kohtaamispaikkoja ja niissä järjestetään toimintaa nuorillekin kuntalaisille.

Työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisy kulkevat pitkälti rinta rinnan. Merkittäviä toimintamuotoja ovat esimerkiksi VAMOS, OSSI-hanke ja HANAA. Vamos Kuopio on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, ilman opiskelu- tai työpaikkaa oleville kuopiolaisille nuorille, jotka haluavat ohjausta ja tukea nykyisessä elämäntilanteessa. Valmennuksessa nuoren kanssa keskitytään hyvinvoinnin, arjenhallinnan ja mielekkään vapaa-ajan vahvistamiseen sekä tutustutaan yhdessä opiskeluun ja työelämään liittyviin mahdollisuuksiin. Tarkoituksena on rakentaa nuoren kanssa kestävää polkua koulutukseen, työhön tai niihin valmentavaan toimintaan.

OSSI on osallistavan sosiaalisen tuen kehittämishanke. Hankkeen tarkoituksena on kehittää asiakaslähtöisiä helposti tavoitettavia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaissairaat ja vammaiset 16–29 -vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset yli diagnoosirajojen.

Tämän lisäksi kaupunki taistelee syrjäytymistä vastaan ehkäisevän päihdetyön voimin. Estä överit, hauskaa huomennakin –kampanjaan on kuulunut vanhempainiltoja ja tempauksia, joissa on käsitelty muun muassa päihteiden välittämistä alaikäisille. Ehkäisevän päihdetyön ja erityisesti Paikallisen alkoholipolitiikan eli PAKAN tavoitteena on, että nuoret ja nuoret aikuiset juovat vähemmän, että juomisen aloitusikä nousee ja humalajuominen sekä siihen liittyvät haitat vähenevät. Toiminnalla pyritään myös saamaan alkoholiasiat näkyviksi paikallisella tasolla sekä edistämään vähittäiskaupan vastuullista myyntiä ja ravintoloiden vastuullista anniskelua. Tarvetta paikallisen tason toimintaan alkoholin käytön haittojen torjunnassa korostaa se, että jokainen valtakunnan alkoholipolitiikan liberalisointi voi lisätä tutkimustulosten perusteella alkoholihaittoja, syrjäytymistä ja samalla myös mielenterveyden ongelmia.

Hyvät ystävät!

Aiheet ovat rankat ja työtä on paljon. Kiitän Kuopion kaupungin puolesta Mielenterveyspäivien järjestäjiä ja erityisesti Risto Antikaista sitkeästä puurtamisesta ja päivien kokoon juoksemisesta.

 

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »