Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017

25.01.2017
Maaseutugaala 2017
Kuopion kaupungintalo, 25.1.2017 kello 19
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Markku Rossi
 
 
Arvoisat Maaseutugaalan osallistujat!
 
Tervetuloa juhlistamaan hienon Maaseutugaalan iltaa kaupungin vastaanotolle tänne Kuopion kaupungintalolle. Tämä F. A. Sjöströmin ja J. Stenbäckin suunnittelema rakennus on saavuttanut jo yli 130 vuoden iän. Kaupungintalo rakennettiin vuosina 1883 – 1885. Tuolloin Kuopiossa asui vain noin 8000 asukasta ja rakentamiskustannukset olivat aikanaan noin kaksi kertaa kaupungin silloinen vuosibudjetti. Rohkea julkinen investointi versoo kukkia vieläkin: Kaupungintalomme on valittu kolmen Suomen kauneimman kunnantalon joukkoon.
 
Kuopio on kulkenut pitkän matkan eteenpäin siitä, kun tämä kaupungintalo otettiin käyttöön ja vielä pidemmän siitä, kun Savon ja Karjalan läänin maaherra Ernst Boijen residenssipaikaksi valikoitui Nilsiän tai Varkauden sijaan Kuopio.
 
Tällä hetkellä Kuopio pärjää varsin vahvasti. Siitä kertoo omaa viestiään se, että viime vuosina monet naapurikuntamme ovat päättäneet liittyä Kuopioon. Niinpä jatkamme nyt matkaa eteenpäin yhdessä Juankosken, Nilsiän, Maaningan, Karttulan ja Vehmersalmen kanssa. Kuopion rajojen laajentuminen hyvin pitkälle Mualiman navasta eli Kuopion torista tarkoittaa kaupunkimme kehittymistä vahvasti maaseutumaisempaan suuntaan.
 
Nyt liki 120.000 kuopiolaisesta yli 25 000 asuu maaseudulla. Kuopion kasvu sekä alueellisesti, että muuttovoiton ja maahanmuuton kautta asukasmäärältään tuo kaupungin palvelutuotannolle positiivisia haasteita. Esimerkiksi suuri määrä lapsia tarkoittaa suurta määrää päiväkoteja. Samoin kaupungin tarjoamat lomituspalvelut alkavat olla melko mittavat. Viime vuonna Kuopion maaseutualueella lomituspalvelujen piirissä oli 337 tilaa, joilla oli yhteensä 538 lomaan oikeutettua yrittäjää. Maa- ja metsätalous työllistää Kuopiossa noin 1500 henkilöä.
 
Näiden lisäksi Kuopion maaseutualueella toimii tietysti paljon esimerkiksi kasvinviljelytiloja ja muita tiloja, jotka eivät käytä lomituspalveluja. Kuntaliitosalueiden yritysneuvonta pyritään kaupungin puolelta toteuttamaan mahdollisimman laadukkaasti. Yritysasiamies Jari Kosonen hoitaa Nilsiän ohessa myös Maaningan ja Kuopioon vuoden alussa liittyneen Juankosken yrittäjien asioita.
 
Erittäin tärkeä toimija on myös kehittämisyhdistys Kalakukko ry, joka vietti viime vuonna 20-vuotisjuhlaansa. Yhdessä muiden Pohjois-Savon kehittämisyhdistysten, Mansikan ja Veturin kanssa, Kalakukko elävöittää koko maakunnan maaseutua ja parantaa sen asukkaiden elämänlaatua, yritystoiminnan jeesaamisesta puhumattakaan!
 
Maaseutu on Kuopion kaupungille tärkeä asia ja Maaseudun kehittämistoimia ohjaamaan on Kuopioon perustettu maaseudun yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on valmistella ja tehdä toimenpide-esityksiä maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämistoimiin liittyen ja päivittää Kuopioon laadittua maaseutuohjelmaa sekä edesauttaa siinä esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteutumista.
 
Yhteistyöryhmä toimii myös tiedonvälityspaikkana kylien, maaseutuyrittäjien, kaupungin sekä muiden maaseudun toimijoiden välillä. Kuopion henkeen kuuluu asioiden tekeminen yhdessä, mikä on tietysti myös Suomi100-juhlavuoden teema. Yhteistyöryhmä koostuu valtuustoryhmien edustajista, viidestä kyläyhdistysten edustajasta, kolmesta maaseutuyrittäjästä, maaseutupäälliköstä, yritysasiamiehestä sekä kehityspäälliköstä. Laajalla kokoonpanolla takaamme sen ja osoitamme sen, etteivät maaseudun asiat ole vain yhden ryhmän vastuulla, vaan kaikki osallistuvat yhteisen ja ainutlaatuisen maaseutumme kehittämiseen.
 
Maa- ja metsätalouden tuotantoa ajatellessa on pidettävä aina mielessä koko kansakunnan kannalta tärkeä peruselintarvikkeiden omavaraisuus ja samalla myös kriisi-aikojen huoltovarmuus. Maa- ja metsätalous tuovat tullessaan paljon työtä ja toimeentuloa niin teollisuuden, jalostuksen, kuljetuksen kuin tutkimuksen ja koulutuksen pariin. Teollisen kehityksen ja jalostuksen myötä maaseudun arvo nousee koko ajan – puhtaissa metsissämme ja pelloillamme on yhä enemmän hyvää tulevaisuutta uusien raaka-ainejohdannaisten kuten mm. lääkkeiden kehitystyössä. Uudet biojalostamot tuovat koko Suomeen uutta sykettä aina kannolta kuluttajalle saakka. Jo pelkästään Finnpulpin Sorsasalon jalostamo tulee tarjoamaan tuhansia uusia työpaikkoja ympäri maakuntaamme. Siinä on myös Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakkylle ja Savonia Ammattikorkeakoululle kuten Ponssellekin hyvää haastetta.
 
Ajatellessa Kuopiota ensimmäiset mielikuvat ovat monella torilta ja sen ympäristöstä. Mieleen tulee Veljmies-patsas, Puijon torni ja Kauppahalli. Kuitenkin nykyaikainen Kuopio on myös maaseutukaupunki. Maaseutunsa ansiosta Kuopio on Suomen suurin maidontuottajakunta ja toiseksi suurin naudanlihan tuottaja. Myös muun muassa mansikkaa, vadelmaa ja jopa mahlaa jalostetaan herkuiksi suomalaisiin ruokapöytiin. Maatalouteen liittyvää toimintaa Kuopion alueella on tuotantopanosten valmistuksesta tutkimukseen ja jalostukseen. Yaran tehtaat, Maaningan Halolan tutkimusnavetta, Lapinlahden Valion tehdas ja Suonenjoen meijeriosuuskunta Maitomaa ja Pakkasmarja ovat esimerkkejä pitkän ruokaketjun toimivuudesta ja työllistävyydestä maakunnassamme.
 
Terveellinen ja turvallinen lähiruoka on nouseva trendi, jonka hyödyntämiseen Kuopion ympäristöllä on lähes rajattomat mahdollisuudet. Eksoottisia herkkuja ei tarvitse välttämättä hakea valtamerten takaa, vaan kasvavissa määrin niitä haetaan lähipelloilta ja –metsistä.
 
Tulevaisuudessa tarkoitus on kasvattaa toimintaa ja tarjota Kuopion alueen herkkuja kaikille halukkaille. Kuopion alueelle haetaan European Region of Gastronomy -statusta vuodelle 2020. Pohjois-Savon maakunta on hakemassa arvostettua statusta ensimmäisenä Suomessa. Hakuprosessista vastaavat ProAgria Pohjois-Savo ry, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu.
 
Omaa osaamistamme emme siis pidä vakan alla ja maailman katseilta piilossa, vaan lähdemme rohkeasti viemään sitä maailmalle ja hakemaan tunnustusta luontomme herkuille.
 
Kannuksia ja näyttöjä paikallinen elintarviketuotanto, jalostus, gastronomia ja ruoanlaitto-osaaminen on saanut aikaisemminkin ja viime aikoina kasvavissa määrin. Keskeisessä roolissa ovat olleet RuokaSavo-hanke ja Satoa-tapahtumat. RuokaSavo -hankkeen päätavoite on tehdä ELY-keskuksen maaseutustrategian mukaisesti Pohjois-Savon maakunnasta tunnettu ruokamaakunta vuoteen 2020 mennessä. Hankkeessa edistetään tähän päämäärään etenemistä monipuolisin toimin, joista näkyvimpinä toimenpiteinä ovat suuret ja laadukkaat julkiset tapahtumat – ruoka tuottajien pellolta jalostajien ja kokkien kautta kuluttajien lautasille.
 
Satoa -tapahtumat puolestaan ovat ylpeästi pohjoissavolaisia tapahtumia, joissa luontevalla tavalla yhdistyvät ruoka, luovat alat ja kaupunkikulttuuri. Tapahtumat tuovat esille alueen monipuolista osaamista ja haluavat osaltaan olla vaikuttamassa maakunnan aluetalouden positiiviseen kasvuun.
 
Satoa goes WILD -ruokafestivaali järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna, ja tapahtuma sai ”sissimarkkinoinnista” huolimatta varsin suuren huomion ja suosion. Tapahtuma pääsi monille valtakunnallisille sivuille TOP 20 ruokafestarit -rankkauksissa, kolumbialaisen ruokabloggarin kirjoitus tapahtumasta pääsi Ilta-Sanomiin saakka ja useat bloggarit ja paikallisen median edustajat kirjoittivat tapahtumasta suotuisaan sävyyn.
 
Satoa järjestetään tulevanakin kesänä. Sille voi odottaa jälleen suurta suosiota. Tulevaisuudessa elintarviketuotannon itu voikin piillä siinä elämyksellisyydessä, jossa kuluttajalle tarjotaan paitsi herkullista syötävää, myös tarina ja tieto siitä kuinka puhdas ja laadukas ruoka on päätynyt hänen nautittavakseen.
 
Arvoisat maaseudun ystävät!
 
Kuopion maaseutualueella on kuusi entistä kuntakeskusta -Riistavesi (Melalahti), Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski.  Nämä keskukset ja niitä ympäröivät kylät ja taajamat tarjoavat viihtyisiä asuinpaikkoja, työtä, matkailuelämyksiä ja monimuotoiset puitteet aktiiviseen vapaa-ajan viettoon ja sosiaaliseen elämään. Kuopio myös satsaa näihin maaseutumaisiin alueisiin. Maaningan Käärmelahteen rakennettiin uusi koulu ja päiväkoti, Karttulaan on rakenteilla uusi koulukeskus ja päiväkoteja on suunnitteilla Maaningalle, Nilsiään, Vehmersalmelle sekä Juankoskelle.
 
Noin viidennes kuopiolaisista on valinnut asuinpaikan maaseudulta ja kolmannes uusista Kuopioon kohoavista omakotitaloista rakennetaan edelleen maalle.
 
Loma-asunnoista osa on muuttumassa osa-aika-asunnoiksi yhtäältä kehittyvien nettiyhteyksien myötä ja toisaalta väestön vanhentuessa. Yhä useampia tietotyöläisiä kiinnostavat etätyön mahdollisuudet. Vireät ja viihtyisät kylät tarjoavat luonnonläheisiä asuinpaikkoja ja monimuotoiset puitteet ekologisesti aktiiviseen vapaa-aikaan ja työhön. Pysähtyykö muuttoliike kaupunkikeskustoihin lähivuosikymmeninä, kun työtä voidaan tehdä paikasta riippumatta ja jokainen voi vapaammin valita asuinvaihtoehdokseen myös maaseudun?
 
Hyvät ystävät!
 
Maaseudulla tehdään valtavasti työtä koko Suomen parhaaksi sekä oman kotiseudun virkeyden ja viihtyisän asumisen hyväksi. Parhaimmillaan maaseutu toimii esimerkkinä toimeliaisuudesta, yhteisöllisyydestä ja vastuun kantamisesta. Näillä eväillä maaseudulla on hyvä tulevaisuus. Haluan esittää Teille kaikille maaseudun toimijoille Kuopion kaupungin arvostavan kiitoksen ja samalla rohkaista jaksamaan näiden nyt taloudellisesti koettelevien aikojen ylitse.
 
Tervetuloa Maaseutugaalan iltavastaanotolle!
11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »