Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta

26.04.2017

Hyvä ystävä!

Juha Sipilän hallitus sopi puoliväliriihessä hallitusohjelman toteuttamisen jatkosta ja lisätoimista Suomen kuntoon laittamiseksi. Pitkään venyneet neuvottelut sisälsivät ison joukon erilaisia toimia ja yksityiskohtia. Hallituskauden puolivälitarkastelun sopimisella Sipilän hallitus osoitti edelleen vahvaa päätöksenteko- ja toimintakykyä. Se on tärkeintä isänmaan kannalta. Puoliväliriihi keskittyi erityisesti turvallisuuden, työllisyyden, huolenpidon ja uudistamisen teemoihin. Aiempien kipeiden säästöpäätöksien jälkeen huomio oli nyt tarpeellisissa satsauksissa ja kasvun vauhdittamisessa.

Suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan

Kansainvälinen epävarmuus ja konfliktit ovat heijastuneet myös Suomeen, emme elä muusta maailmasta irrallisessa lintukodossa. Sodat, terrorismi ja väestöjen liikkuminen vaikuttavat suomalaisten turvallisuuden tunteeseen. Hallitus on tässä turvallisuusympäristössä tapahtuvassa muutoksessa hereillä ja satsaa tuntuvasti turvallisuuteen, yhteensä 98 miljoonaa euroa ensi vuonna. Rahat jakaantuvat poliisin, suojelupoliisin, rajavartiolaitoksen ja maanpuolustuksen toimintoihin.

Määrärahakorotukset ja lainsäädäntömuutokset parantavat ennakointi- ja analyysikykyä, turvallisuustilannekuvaa ja turvallisuusviranomaisten suorituskykyä. Esimerkiksi hybridiuhkien tunnistamiskyky vahvistuu. Toimenpiteillä parannetaan yhteiskunnan kriisinkestävyyttä, ennalta estetään uhkia ja vastataan niihin. Tärkeää on myös se, että poliisien määrä turvataan nykytasolla.

Työllisyyttä ja osaamista parannetaan

Hallituksen yksi isoimmista satsauksista on varhaiskasvatus- eli päivähoitomaksujen alentaminen n. 70 miljoonalla eurolla vuodessa sekä varhaiskasvatuksen laatuun panostaminen n. 30 miljoonalla eurolla kehyskauden aikana. Arviolta 6700 perhettä siirtyy ns. nollamaksuluokkaan. Esimerkiksi kahden lapsen yksinhuoltajaperheessä 2500 euron kuukausituloilla se tarkoittaa 104 euron säästöä kuukaudessa. Varhaiskasvumaksujen alennus kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Kahden vanhemman ja kahden lapsen perheessä 4400 euron kuukausituloilla säästö maksuista on 120 euroa kuukaudessa.

Sipilän hallitus tulee tekemään isot satsaukset osaamiseen, kasvuun ja työllisyyteen. Määrärahakorotukset Suomen Akatemialle ja Tekesille ovat 50 ja 70 miljoonaa euroa. Samalla pääomitetaan ”lippulaivainstituutteja” 60 miljoonalla, Tekesin kasvumoottoreja 60 miljoonalla ja ammatillisen osaamisen osaamiskeskuksia 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi pk-yritysten viennin edistämiseen panostetaan 50 miljoonaa ja työvoimapalveluihin 25 miljoonaa euroa.

Yrittäjyys- ja työllisyyspakettien päivittämiset sisältävät laajan joukon erilaisia toimenpiteitä. Näihin kuuluvat mm. itsensä työllistävien työttömyysturvan parantaminen, yrittäjien sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentäminen, ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen, nollatuntisopimusten reilujen pelisääntöjen lainsäädäntömuutokset ja yksityishenkilön konkurssin mahdollistaminen.

Eriarvoistumista torjutaan

Suomen talouskehitys on kääntynyt hyvään nousuun erittäin pitkän taantuman jälkeen. Nyt tulee huolehtia siitä, että kaikki suomalaiset pysyvät mukana. Vaikeista ajoista huolimatta hallitus on jo aiemmin pystynyt tekemään joitakin parannuksia, kuten korottamaan kaikista pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä ja parantamaan omaishoitajien asemaa. Tällä hallituskaudelle ei ole enää leikattu kunnilta eli ihmisten peruspalveluista kuten koulutuksesta ja terveydenhuollosta.

Nyt Sipilän hallitus toteuttaa merkittävän lisäpanostuksen nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 45 miljoonan euron määrärahalisäyksellä. Tämä kohdennetaan mm. peruskoulujen tasa-arvosta huolehtimiseen, nuorten matalan kynnyksen palveluiden turvaamiseen ja ehkäisemään opintojen keskeyttämistä. Keskustan pitkäaikainen tavoite opintotuen huoltajakorotuksesta toteutuu nyt 75 euron kuukausittaisella korotuksella.

Oikeudenmukaisuusteko on ylivelkaantuneiden työllistämisen helpottaminen lisäämällä ulosottoon huojennus työllistyneelle velalliselle. Tärkeitä tekoja ovat päihdeäitien hoitoon satsaaminen sekä pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen tuen korottaminen.

Työ eriarvoistumisen torjumiseksi jatkuu myös Juho Saaren johtamassa työryhmässä.

Uudistaminen jatkuu

Juha Sipilän hallitus on ottanut vastuulleen erittäin isoja ja merkittäviä uudistuksia ja reformeja. Vain uudistamalla Suomi pysyy kehityksessä mukana ja hyvinvointiyhteiskunta voidaan turvata. Puoliväliriihessä sovittiin ammatillisen koulutuksen reformista ja sen toteuttamisen tukemisesta 15 miljoonalla eurolla. Myös lukiokoulutukseen toteutetaan uudistus. Hallitus päätti myös 25 miljoonan euron lisäpanostuksista ilmasto- ja energiastrategian vauhdittamiseksi, joka kohdistuu mm. vähäpäästöisiin liikennemuotoihin, puurakentamiseen ja uusiutuvan energian investointien tukemiseen kuten biojalostamoihin.

Sote- ja maakuntauudistukset ovat historiallisen suuria uudistuksia. Näiden toteuttamiseen hallitus päätti lisärahoituksista: uudistusten valmisteluun ja toimeenpanoon kohdistetaan 58 miljoonaa euroa, valinnanvapauskokeiluun 100 miljoonaa euroa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilastietojärjestelmien ja muiden digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen yhteensä noin miljardi euroa vuosille 2018 – 2021.

Puoliväliriihessä hallitus sopi myös apteekkipalvelujen kehittämisestä. Maltillisella linjalla koko Suomen apteekkipalvelut turvataan entistä yhdenvertaisemmin ja taataan samalla lääketurvallisuus. Jatkossa apteekkien määrä lisääntyy maltillisesti, sääntely kevenee ja lupaprosessit tulevat avoimemmiksi. Apteekkien omistajuutta on mahdollista laajentaa apteekkarilta työntekijöille.

Puoliväliriihen päätöksillä Sipilän hallitus osoitti lujuutta. Suomen kuntoon laittaminen jatkuu.

Markku Rossi

Tilaa Markun uutiskirje tästä!

11.04.2019Lämmin kiitos!
01.03.2019Rossin läksiäispuhe Etyjissä: Pitää vain jaksaa neuvotella
12.02.2019Oikeuskanslerilta moitteet sisäministerille - kansanedustaja Rossi: Mykkäsen on otettava Kriisinhallintakeskuksen siirto uuteen valmisteluun
08.02.2019Uusi aluepolitiikka
01.02.2019Infra Oy etenee
13.12.2018Liikennepolitiikkaan saadaan nyt pitkäjänteisyyttä - lisärahoitus on välttämätöntä
05.12.2018Keskustan edustajat ovat tyytyväisiä eduskunnan jakovaran likkennehankkeisiin
07.11.2018Metsä on turvamme
23.10.2018Ulkolainen rekkaliikenne vihdoinkin maksamaan Suomen tiestön käytöstä
19.10.2018Uutiskirje: Irtisanomislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä
17.10.2018Puhe eduskunnassa Kriisinhallintakeskuksen siirtoasiassa
28.09.2018Rossi esittää valtion rahoitusta Nilsiän reitille, Konnekoskelle, Rautalammin museolle sekä Kuopio tanssii ja soi -festivaalin juhlavuodelle
26.09.2018ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöjen hankintaa on käsitelty eduskunnassa - esitykset eivät kuitenkaan edenneet
29.08.2018Liikenneturvallisuuspaketti tuo täsmäkorjauksia - budjetti ei paikkaa infran rahoitustarvetta
04.06.2018Markku Rossi ei asetu ehdolle eduskuntaan
23.05.2018Some-aikakauden infokratiaa
21.05.2018Puhe johtajaylilääkäri Jorma Penttisen eläkejuhlasymposiumissa
01.05.2018Aatteet ja arvot edellä - kansanedustaja Markku Rossi Keskustan vihreässä vapussa 2018
27.04.2018Markku Rossi kansallisen veteraanipäivän Kuopion kaupungin tervehdyksessä
12.04.2018Kansanedustaja Rossin kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirtämisestä kyselytunnilla sisäministeri Mykkäselle
12.04.2018Vastine sisäministeri Mykkäselle: Kriisinhallintakeskuksen siirrolle ei perusteita
06.04.2018Kansanedustaja Markku Rossi: Kriisinhallintakeskuksen siirto Kuopiosta on törkeä keskittämispäätös
28.02.2018Keskustan Rossi ja Vehkaperä parlamentaarisen väylätyöryhmän raportista: Askeleita oikeaan suuntaan
24.01.2018Työ näkyy!
13.12.2017Keskustan kansanedustajat: eduskunnalta tärkeät panostukset terveyden edistämiseen ja liikenneturvallisuuteen
12.12.2017Kuopioon 1,7 miljoonan euron infrasatsaus
05.12.2017Hyvää itsenäisyyden juhlapäivää!
30.11.2017Veteraanien palvelut on turvattu
09.11.2017Keskustan Rossi paheksuu VM:n virvoitusjuomaverolinjaa
18.10.2017Keskustan kansanedustajat peräävät virvoitusjuomaveroon tolkkua
06.10.2017Keskustan Rossi esittää rahoitusta karjalan kielelle ja kulttuurille
04.10.2017Infra kärjessä
15.09.2017Markun uutiskirje: Työllisyyden ja turvallisuuden budjetti
31.08.2017Rossi: Suomen Neurokeskus sai perustamisrahoituksen
19.07.2017Kymmenen faktaa Fimeasta
05.07.2017Kansanedustaja Markku Rossin puhe terrorismista Etyjin kokouksessa Minskissä
22.06.2017Markun uutiskirje: Sipilä johti hallituskriisin onnistuneesti
09.06.2017Markun uutiskirje: Kriisinhallintakeskuksen paikka on Kuopiossa - Postilaki turvaa postinjakelun koko maassa
08.06.2017Savo-Karjalan kansanedustajien kannanotto Kriisinhallintakeskuksesta
08.06.2017Kannanotto: Keskustan pohjoissavolaiset kansanedustajat: Kriisinhallintakeskus pidettävä Kuopiossa
24.05.2017Markun uutiskirje: Fimea ei ole kauppatavaraa
06.05.2017Kuopion Kuorma-autoilijat ry:n 70-vuotisjuhlan tervehdyspuhe
01.05.2017Markku Rossi Keskustan Vihreässä vapussa Kuopiossa ja Suonenjoella: Työllisyys on kärjessä
27.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Veteraanipäivän juhlassa
26.04.2017Markun uutiskirje: puoliväliriihessa sovittiin turvallisuudesta, työllisyydestä ja huolenpidosta
25.04.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdys Sotilaspoikien Perinnekilta ry 25-vuotisjuhlassa
13.04.2017Markun uutiskirje: Kiitos luottamuksesta - iloista pääsiäistä!
08.04.2017Markun uutiskirje: Nyt äänestämään!
30.03.2017Markun uutiskirje: ehdolla kuntavaaleissa - yhdessä eteenpäin!
29.03.2017Itä-Suomeen on saatava lisää korjauspanostusta
01.03.2017Tervetuloa Markun kahveille 6.3. klo 10-13 Keskustan piiritoimistolle!
17.02.2017Markku Rossi osallistuu avioliittolain äänestyksiin
06.02.2017Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossin avauspuheenvuoro Kuopion kaupunginvaltuustossa 2017
25.01.2017Markku Rossi: Kuopion kaupungin tervehdyspuhe maaseutugaala 2017
18.01.2017Fimea pysyköön yhä Kuopiossa
13.01.2017Kansanedustaja Markku Rossi sairaus- ja kuntoutuslomalle
21.12.2016Markun uutiskirje: Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
14.12.2016Tukea savolaiselle kulttuurille
14.12.2016Eduskunta elvyttää
07.12.2016Kolumni: Suomi nousee vakaasti
05.12.2016Markun uutiskirje: Maaseudun postinjakelu turvataan, hiilenmusta politiikka loppuu
18.11.2016Puhe Kuopion kaupungin vuosipäivän 2016 vastaanotolla
07.11.2016Markku Rossi: Postin kanto turvataan myös maaseudulla
28.10.2016Markun uutiskirje 6/2016: Postilaki uudistuu ja väärää propagandaa
26.10.2016Rossin keskustelualoite: 10 senttiä lisää maitolitraan
24.10.2016Markku Rossin avauspuhe Kuopion Mielenterveyspäivillä
22.10.2016Kuopion kaupungin tervehdys Suomen Ladun liittokokoukseen
21.10.2016Keskustan Rossi: Doping on kitkettävä kansainvälisestä urheilusta
13.08.2016Maanpuolustusjuhlan juhlapuhe Suonenjoella Karjalan lennoston vala- ja vakuutustilaisuudessa
17.06.2016Tour de Sky kaupungin vastaanoton puhe
15.06.2016Kuopio tanssii ja soi 2016 avajaispuhe
08.06.2016Kolumni: Suomi nousee
27.05.2016Pelastusopiston valmistujaisjuhlan juhlapuhe
01.05.2016Markku Rossi vappuna: Suomen uudistamista on jatkettava
18.04.2016Valtionyhtiö mahdollistaisi isot työllistävät liikennehankkeet
06.04.2016Keskustan Rossi: Hallituksen infrapolitiikka on menestys
03.03.2016Markku Rossi 60 vuotta - Tervetuloa juhlimaan!
17.02.2016Fimea pysyy Kuopiossa
13.02.2016Markku Rossin puhe Suomen Sahayrittäjät ry:n 70-vuotisjuhlassa
05.02.2016Keskustan Rossi iloitsee Jännevirran sillan rahoituksesta
29.01.2016Markku Rossin puhe Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen 50-vuotisjuhlassa
21.12.2015Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
10.12.2015Markun uutiskirje 14/2015: valtiovarainvaliokunnan budjettimietintö valmis - lisäyksiä 40 milj. euroa
06.12.2015Markku Rossin tervehdys Kuopion kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa
24.11.2015Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman selonteosta
20.11.2015Markun uutiskirje 13/2015: sote- ja aluehallintoratkaisu syntyi
23.10.2015Keskustan Rossilta kirjallinen kysymys 4H-yhdistysten valtionavun myöntämisperusteista
21.10.2015Väärin sammutettu
02.10.2015Markun uutiskirje 12/2015: Talouden sopeutusta ja kilpailukykyä
29.09.2015Sipilä johtaa Suomea
22.09.2015Puhe KYS:n Kaarisairaalan avajaisissa
10.09.2015Markun uutiskirje 11/2015: Talouden talvisota
06.07.2015Markku Rossin puhe Etyjin yleiskokouksessa: Uutta liennytystä
24.06.2015Opening Session: WHO European Healthy Cities Conference
18.06.2015Markun uutiskirje 10/2015 - Hyvää juhannusta!
27.05.2015Markku Rossin kannanotto: Teiden kunnostus alkaa!
21.05.2015Kevama Oy:n 50-vuotisjuhlan juhlapuhe
13.05.2015Puhe Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa
24.04.2015 19:00Markku Rossin kaupungin tervehdyspuhe Suomen ortodoksisen kirkkomuseon avajaisissa
23.04.2015Aleksi Eskelinen jatkaa kansanedustaja Markku Rossin avustajana

Näytä lisää »